فراسوی خبر آدینه 5 شهریور

جنبش ضد مجازات اعدام و دفاع جواد لاریجانی از اعدام

زینت میرهاشمی

 

بر اساس داده های آماری نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر، ایران تحت حاکمیت ولی فقیه در زمینه اعدام و به ویژه اعدام کودکان یکی از چهار کشور ردیف اول است و نسبت به جمعیت از میان چهار کشور در رده اول قرار دارد. در جمهوری اسلامی کودکان زیادی زیر 18 سال در زندان هستند که به اعدام محکوم شده و برخی از آنان بیش از یک دهه حبس کشیدن و طی کردن دوران جوانی خود زیر آزار و سایه اعدام، سرانجام به چوبه های دار آویخته می شوند.

علیرغم اجرای پیوسته، گروهی و پر شمار حکم اعدام زندانیان، وجود تعداد بسیار زیاد زندانیان محکوم به اعدام تبدیل به یکی از چالشهای نهادهای سرکوبگر رژِیم شده است.

به دنبال مخالفتهای جهانی با اجرای ممتد حکم اعدام و به ویژه اعدام نوجوانان، موضوع اعدام، تبدیل اعدام یه حُکمهای دیگر، در میان پایوران رژیم مطرح شده است. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارتجاع، روز 2 شهریور در رابطه با تعداد زیاد زندانیان زیر حکم اعدام گفت: هم اکنون 4 هزار و 500 اعدامی بلاتکلیف در کشور داریم که باید برای حل مشکل آنها نیز چاره ای اندیشید. وی اعتراف کرد که بسیاری از این جرایم به دلیل آسیبهای موجود در جامعه از جمله بیکاری است. (ایلنا 2 شهریور)

محمد جواد لاریجانی، دبیر نهاد ضد حقوق بشر، در پاسخ به مشکل 4500 زندانی زیر اعدام، بر اجرای حکم اعدام و کوتاه نیامدن از این مجازات غیر انسانی تاکید کرد. این داعشی معروف مانند همیشه به وجود و اجرای حکم قصاص افتخار کرد. وی بیشرمانه مجازات اعدام را هم کافی نمی داند. او ضمن مخالفت با حذف حکم اعدام، خواستار تاثیرگزاری بیشتر قانون ارتجاعی شد.

شکتجه، آزار و اذیت و حبس طولانی برای محکومان به اعدام قبل از اجرای حکم، مجازاتهای مورد نظر این پایور مرتجع برای تاثیر گذاری بر قانون فراتر از حکم اعدام است.

راه حل دبیر ستاد ضد حقوق بشر مبنی بر اعدام در پاسخ به بلاتکلیفی 4500 زندانی زیر اعدام، از یک سو واکنش به موج گسترده مخالفت با اعدام و از سوی دیگر اعدامهای بیشتری را خبر می دهد.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست