فراسوی خبر ... شنبه ۶ مرداد

 

گَند چاله دهان یک تبهکار زن ستیز

زینت میرهاشمی

 

سیرک لاتها، چماقداران و قداره بندان به سرکردگی قاسم سلیمانی در زیر خیمه ی نظام، یک شیر بی یال و دُم و اشکم را به نمایش گذاشته و به تماشاگران هشدار می دهند که با دُم او، که قلابی بودن آن لاپوشانی شده، بازی نکنند. پیرامون این شعبده بازی نه چندان ماهرانه، شورشی جریان دارد که جارچیان سیرک ولایت برای پنهان کردن آن بازار گرمی می کنند.

شعبده بازی زیر خیمه ولایت و شورش و جنبش در کف خیابان و این روزها در جاده های سراسر کشور. صورت مساله واقعی جامعه ایران با همین جنبشها تعریف می شود و نه بازی با دُم شیر و عربده کشی یک تبهکار پُر سابقه!   

سخنان تحریک آمیز و جنگ طلبانه حسن روحانی و هَل مَن مبارزه طلبی قاسم سلیمانی در سیرک بازی با دُم شیر هیچ نزدیکی با خواسته های مردم و مبارزه تاریخی ایرانیان برای استقلال، آزادی و حاکمیت مردمی ندارد. تشنگی کودکان در اهواز، آبادان، برازجان و بسیاری از شهرهای دیگر با شعارهای چند شیاد و تبهکار رفع نمی شود.

بیکاری، فقر، بی عدالتی، تبعیض و...با سنگربندی قاسم سلیمانی درمان نمی شود.

نمایش وحدت سرکرده سپاه جنایتکار قدس با رئیس دولت کلید دار در کوبیدن بر طبل جنگ و خشونت، تا جایی واقعی است که سوژه آن مردم ایران، سوریه، عراق، یمن و ...باشد. قاسم سلیمانی یک شناگر ماهر در دریای خون مردم خاورمیانه است و نه در رقابت با ترامپ. کسی که با گَند چاله زبانش، یک زن شجاع و آزاده را ولگرد خطاب می کند، بیش از آن که یک جنگنده برای ایران باشد، یک رذالت پیشه زن ستیز است که وجود او به طور کامل نظام جمهوری اسلامی و استبداد مذهبی را به نمایش می گذارد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست