فراسوی خبر سه شنبه 6 مرداد

 

راهبرد روحانی؛ اعدام در ایران و مذاکره در بیرون

 

زینت میرهاشمی

 

حسن روحانی به زور می خواهد خود را فاتح میدان مذاکره نشان دهد. وی در بازیگری در نقش طرف پیروز، مردم ایران که هیچ، مردم جهان را به بازی گرفته و فریب می دهد وقتی می گوید: قادریم سایر مسائل را هم پای میز مذاکره حل و فصل کنیم.

رئیس جمهور رژیم ولایی مثل این که متوجه نیست که بر سر میز مذاکرت وین، میلیاردها دلار هزینه برای عضویت در باشگاه هسته ای بر باد رفت و اگر جمهوری اسلامی به برآمد مذاکره که همانا قطعنامه اخیر شورای امنیت است، پایبند باشد تا 15 سال توانایی رسیدن به این امر را نخواهد داشت.

برآمد سخن پراکنی حسن روحانی در روز یکشنبه 4 مرداد در شهر سنندج، اینست که دگراندیشان، مخالفان و فعالان اجتماعی، اقلیتهای دینی و ملیتهای محروم ایران اگر حرفی بزنند به زندان و پای چوبه دار و شلاق با ماموران سرکوبگر روبرو می شوند. معلمان در گردهمایی سکوت خود دستگیر می شوند، کارگران به بند کشیده می شوند، اما خارج از مرزهای ایران میز مذاکره پهن می شود. ظریف برای توجیه زهر اتمی از روز یکشنبه 4 مرداد سفر به کشورهای همسایه را آغاز کرد.

سران رژیم از پاشیده شدن تشکیلات مزدوران خود در سوریه، عراق، یمن، لبنان و ...هراس دارند و بر همین منظر برای حفظ بازوهای قدرت خود مرتب بر دفاع از دوستان منطقه ای تاکید می کنند. روحانی هم مانند ولی فقیه با تاکید بر این امر امنیت سنندج را با امنیت بغداد و اربیل یکی دانست. به این موضوع باید شهرهای سوریه را هم اضافه کرد.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست