فراسوی خبر... پنجشنبه ۶ اردیبهشت

شکستن اعتصاب از راه دستگیری کارگران و آزادی با قید کفالت

زینت میرهاشمی

در میان بازداشتها و پرونده سازیها علیه کارگران شرکت کننده در اعتصابهای کارگری، خبر به بار نشستن حرکت اعتراضی کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای باز گرداندن ۲۸ نفر از همکاران خود به کار و آزادی ۲ نفر از کارگران از زندان مرکزی اهواز به قید کفالت در روز دوشنبه ۳ اردیبهشت بسیار خوشحال کننده است. بدون شک، این پیروزی دستاورد پایداری و حرکت مصمم کارگران فولاد اهواز در برابر دستگیری، اخراج و ایجاد ترس است.

احضار ۸ تن از کارگران شرکت کننده در اعتصاب نیشکر هفت تپه در روز سه شنبه ۴ اردیبهشت به نامهای عبدالرحیم بسحاق، اسماعیل بخشی، کرامت پام، جلیل احمدی، سید حسن فاضلی، حسین حمدانی، عادل سماعین، رستم عبدالله زاده در شعبه سوم بیدادسرای عمومی و ضد انقلاب شوش، احضار ۵ تن از فعالان کارگری شهر سنندج به نامهای شریف ساعدپناه، حبیب اله کریمی، غالب حسینی، خالد حسینی و مظفر صالح نیا برگی دیگر از عملکرد ضد کارگری و استثمارگرانه حکومت است. کارگرانی که برای حقوقهای عقب افتاده خود دست به اعتصاب زدند به جرم تجمع و اخلال در نظم عمومی محاکمه شده اند یا خواهند شد. (منبع : هرانا)

آزادی ۶ تن از کارگران نیشکر هفت تپه در روز سه شنبه ۴ بهمن بعد از احضار به بیدادسرای شهرستان شوش با قرار کفالت ۱۰ میلیونی، شیوه غیر انسانی و ضد کارگری برای فشار و تهدید کارگران است. این میزان کفالت برای کارگرانی که دلیل اصلی آنها برای اعتراض سفره های خالی و نپرداختن حقوقهای شان است، اگر چه فشار سنگینی است اما راهی برای آنها جز شورش علیه وضع موجود و علیه بی عدالتی باقی نمی گذارد.

اعتراض کارگران و مزدبگیران برای گرفتن حقوق شان و علیه بی عدالتی حق آنهاست. دستگیری، پرونده سازی و آزادی با قید کفالت، خلاف مقاوله نامه های سازمان جهانی کار است و به همین دلیل باید نام جمهوری اسلامی به عنوان نقض کننده حقوق کار جزو لیست سیاه سازمان جهانی کار آورده شود.

 

 

بازگشت به صفحه نخست