فراسوی خبر چهارشنبه 7 بهمن

 

حجاب اجباری برای مجسمه های موزه کاپیتولین

زینت میرهاشمی

 

ورود حسن روحانی به ایتالیا همراه با وعده بستن قراردادهای تجاری 17 میلیارد یورویی، چنان لب و لوچه مقامات دولت ایتالیا را آب انداخته، که مجسمه های زیبای موزه کاپیتولین مجبور به تحمل حجاب اجباری شدند. روز سه شنبه هنگام ورود حسن روحانی همراه با نخست وزیر ایتالیا به این موزه، چهره و پیکر مجسمه ها پوشانده شدند.

 

روحانی شیاد و فریبکار در ملاقاتش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکهای جهان، از احترام به ادیان الهی و همزیستی یهودیان و مسیحیان در کنار مسلمانان در جمهوری اسلامی حرف زد. این ادعای کذب از زبان نماینده رژیمی مطرح می شود که تعدادی از کشیشان مسیحی را به قتل رسانده است.

این ادعای دروغ در شرایطی مطرح شد که خبر اعدام زندانی عقیدتی فردین حسینی از اهل حق و از پیروان علی الهی بعد از 6 سال شکنجه های وحشیانه روز دوشنبه 5 بهمن اعلام شد و طی چهار روز گذشته بیدادگاه انقلاب گرگان، برای تعداد زیادی از شهروندان بهایی حکم زندان صادر کرد.

در سیاهچالهای رژیم تعداد زیادی زندانی عقیدتی که جرم آنها عدم پذیرش دین حکومتی است در زیر حکم اعدام قرار دارند و اعدام زندانیان اهل سنت از مناطق محروم ایران تبدیل به شیوه ی رایج حذف مخالفان دینی در ایران شده است.

گزارش عفو بین الملل در رابطه با اعدام کودکان و جوانان زیر 18 سال که در روز دوشنبه 5 بهمن منتشر شد، بر وجود 160 نوجوان زیر حکم اعدام در رژیم ولایت فقیه تاکید کرد.

 

بنابرین روحانی نماینده یک رژیم مستبد متکی بر تبغیض دینی است. رژیمی که صادر کننده بحران، خشونت و هیزم بیار جنگ در منطقه است. پذیرش روحانی در اروپا بعد از برجام به دلیل آن چنان قراردادهای تجاری است که منافع مردم ایران و حقوق بشر قربانی آن می شود.

به پذیرش حسن روحانی در اروپا و نادیده گرفتن جنایتهای رژیم در رابطه با زندانیان سیاسی، سرکوب کارگران و مزدبگیران ، سرکوب اقلیتهای دینی اعتراض کرده و خواهان مشروط کردن هر گونه روابط تجاری به رعایت حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی در ایران هستیم.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست