فراسوی خبر آدینه 7 اسفند

 

تحریم انتخابات نمایشی، نه به دیکتاتوری

زینت میرهاشمی

 

می توان به خوبی حدس زد که حال ولی فقیه این روزها خوب نباشد و به طور مرتب درگیر کابوس قیامهای خیابانی سال 88  باشد. البته همه کسانی که در این نمایش انتخاباتی بازیگر بوده و یا به گونه ای منفعتی دارند، در حفظ امنیت نمایش با استفاده از تجربه سال 88، کابوس خامنه ای را به اندازه ای همراهی می کنند. به ویژه این که جبهه تحریم بیش از هر زمان گسترده شده است.

 

سرکرده یگانهای ویژه ناجا، از آمادگی یگانهایش در سرکوب معترضان در روز انتخابات حرف زد و این که از ابتدای سال جاری به واحدهای نیروی انتظامی در این مورد آموزش داده شده است. وی هدف را آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه اقدامات نابهنجار دشمن اعلام کرد.

در هر صورت امروز 7 اسفند نمایش انتخاباتی طبق طرح مهندسان این نمایش و شمشیر دیکتاتوری ولایت فقیه برگزار خواهد شد. هنوز کسانی که می گفتند رای من کو در زندان هستند. هنوز اثرات شکنجه و تجاوز ، زیر ماشین له کردن جوانان از خاطره ها نرفته است. با توجه به این که فیلتر شواری نگهبان همه کسانی را که ذره ای در سال 88 از فتنه دفاع کردند رد صلاحیت کرده، هیچ جای واقعی حتی برای بخش بزرگی از خودیها باقی نگذاشته است.

عراقچی می خواهد عزت، صلابت و قدرت ایران و ایرانیان را در پای صندوقهای رای به رخ جهانیان بکشد. وی می خواهد این نمایش انتخاباتی را پشتوانه زد و بندهای رژیم کند.  ظریف نوشته است فردا همه رای می دهیم تا هیچ کس هیچ گاه یک ایرانی را تهدید نکند. کیست که نداند رژیم بنیادگرای ولایت فقیه خطری جدی برای مردم دنیا است.

منافع همه کسانی که مردم را تشویق به رفتن پای صندوقهای رای که کلید آن در دست ولی فقیه است می کنند، با منافع راس هرم قدرت گره خورده و نتیجه این تشویق کردنها تقویت دیکتاتوری دینی است.

تجریه همه این نمایشهای انتخاباتی از دوران خاتمی تا روحانی نشان داده که رای مردم هیچ جایگاهی نداشته و تغییری ایجاد نخواهد کرد. تشویق به شرکت برای انتخاب بین بد و بدتر، تنها فریب است. زیرا این سیاست فقط ابزار سرکوب رژیم را تیز می کند

برآمد شرکت در نمایش انتخابات، تقویت دیکتاتوری و به ضرر دموکراسی و عدالت است و تحریم این نمایش انتخاباتی، دموکراسی و آزادی را تقویت خواهد کرد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست