فراسوی خبر .... شنبه ۷ اسفند

کشف جدید روحانی؛ صدام مسئول بحران خوزستان

زینت میرهاشمی

 

باندهای درون رژیم به دنبال بهره برداری از فاجعه زندگی مردم خوزستان هستند. این وضعیت را روحانی از زیبائیهای یک دنیای آزاد..و وجود آزادی در ایران توصیف کرد.  روحانی وضعیت زیست محیطی مردم خوزستان را به دوره های قبل و حتا آن را محصول دوره جنگ هشت ساله با عراق دانست. باند رقیب این وضعیت را ناشی از بی تدبیری دولت روحانی می داند.

سرانجام روحانی برای خودنمایی در مقابل رقبا به خوزستان رفت. به قول خودش رفت که ببیند وعده های داده شده برای آینده چقدر عملی شده است. رفت که به آنها بگوید فقط شما مشکل ندارید این مشکل در همه جای دنیا می تواند باشد و مقصر اصلی اش هم صدام است. روحانی در این سفر وعده های غیر جدی داد. او اعتراف کرد که جنگ هشت ساله تمام شده اما هنوز مسائلش تمام نشده است. وی تازه یادش افتاده که باید بعد از سی سال برود دنیال مشکلات جنگ هشت ساله.

توصیه روحانی به صدا و سیمای ولی فقیه، نمونه ای از غیر جدی بودن دولت کلید دار در حل مشکل آب و مشکلات دیگر مردم است. روحانی طلبکارانه سوال می کند که آیا مشکل گرد و خاک و سیل تنها در ایران روی می دهد یا در سایر کشورها نیز وجود دارد.  وی جدلهای جناحی بر سر بحران خوزستان را نشانه ای از  زیبائیهای آزادی در رژیم می داند.

سخن پراکنی روحانی از یک طرف واکنشی یه جدلهای باندی در درون رژیم است و از طرف دیگر واکنشی در برابر اعتراضهای مردم. در حالی که برای هیچ کدام از باندها و جناحهای رژیم کم آبی و وضعیت تنفسی مردم خوزستان اهمیتی ندارد، این باندها تلاش می کنند از این بحران به سود خود بهره برداری کنند.

در پاسخ به این تلاشهای مزورانه، مردم با حرکتهای اعتراضی خود واکنش نشان داده و  تا کنون تعدادی از فعالان اجتماعی دستگیر و زندانی شده اند. 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست