فراسوی خبر، سه شنبه 7 مهر

 

حرفهای روحانی: تدبیر در شارلاتانیزم، امید به چپاولگران

 

زینت میرهاشمی

 

حسن روحانی روز دوشنبه 6 مهر، طی سخن پراکنی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک از فصل جدیدی در روابط ایران و جهان، حکومت اکثریت در یمن، سوریه و کمک به ریشه ‌کن کردن تروریسم دفاع کرد. نماینده خود خوانده ملت برای گران فروشی، وجودش در راس قوه اجرایی رژیم ولایت فقیه را نشانه تعامل سازنده با جهان اعلام کرد. او باردیگر خرافه بُرد ـ بُرد را پیش کشید تا عقب نشینی و نوشیدن جام زهر از جانب خامنه ای را پیروزی همه طرفها بنامد.

روحانی اما آگاهانه هیچ متد شناخته شده برای مشخص کردن اکثریت ارایه نداد. در حقیقت متد مورد نظر روحانی برای مشخص شدن اکثریت، همان شعبده بازی انتخاباتی است که سالها در ضد دمکراتیک ترین شکل در جمهوری اسلامی مهندسی می شود و هربار هم بدون هر گونه نظارت شناخته شده و مرسوم در جهان به آن زرورق اکثریت می چسبانند. روحانی می خواهد با همین متد، دیکتاتوری بشار اسد را نجات دهد. با چنین روشی البته هر شارلاتانی می تواند خود را مدافع حاکمیت اکثریت و حقوق اقلیت معرفی کند و نیاز چندانی به تدبیر برای امید دادن به چپاولگران جهان هم لازم نیست.

حرفهای روحانی در مورد مبارزه و ریشه کنی تروریسم با مثل دزدی که فریاد می زد آی دزد، آی دزد همخوانی دارد. رژیمی که صدها مورد عملیات تروریستی در مورد ایرانیان ساکن در خارج از کشور انجام داده، رژیمی که به نیروهای تروریستی شناخته شده به طور علنی و اعلام شده و یا به طور مخفی کمک می کند، رژیمی که بنیان گذارش فرمان قتل سلمان رشتی را داد، رژیمی که انفجار تروریستی در آرژانتین و لبنان را انجام داد، حتی اگر همه سران جهان به شمول آقایان اوباما، پوتین و نتان یاهو شهادت دهند که این رژیم دست از تروریسم برداشته، باید با تاکید بیشتر اعلام کرد که اُم القُرای بنیادگرایان و قلب و مغز تروریسم رژیم ایران است.

 

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست