فراسوی خبر یکشنبه 8 تیر

 

ارتباط خامنه ای از طریق وحی، علم غیب و اجتهاد با منبع الهی

زینت میرهاشمی

 

با گذشت زمان و اوج گیری بحران درون هرم قدرت، اثرات شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه در قیامهای خیابانی سال 88 را می توان دید. این شعار نه فقط اوج تنفر مردم به نظام ولایت فقیه را نشان داد، بلکه بر روند اختلافهای درون هرم قدرت بر سر خلیفه گری خامنه ای تاثیرگذار بود.

6 سال پس از خیزشهای خیابانی سال 88، کابوس خامنه ای درمان نشده و به طور روزانه تاج و تخت او تهدید می شود و می توان گفت که قیامهای خیابانی سال 88 نقطه عطفی در جایگاه خامنه ای در هرم قدرت بود که برآمد آن به سطح کشانده شدن جنگ و دعوای باندهای قدرت است.

 

این روزها جایگاه ولی فقیه حتا از طرف کسانی که او را به این مقام رساندند مورد تردید قرار گرفته است. التزام به ولی فقیه برای شرکت در بازیهای انتخاباتی پیش رو و سهیم شدن در قدرت سیاسی تبدیل به یکی از معضلات و مشکلات باندهای رانده شده از قدرت گردیده است. البته کیفیت ملتزم بودن به ولایت مطلقه فقیه هم تغییر کرده و ولی فقیه دیگه به لبیک گفتن راضی نیست، بلکه سرسپردگی کامل را طلب می کند.

روحانی که خودش از صندوقهای تاریک سربرآورده برای انتخابات آینده صندوقهای شیشه ای و درون نما پیشنهاد کرده است. اگر او در این مورد واقعاً جدی باشد که نیست، باید موانع اصلی چون دخالت ولی فقیه از طریق شورای نگهبان را به طور شفاف اعلام کند.

 

سخن پراکنی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران مهندسی انتخابات را به رقیبان یادآوری می کند. علی سعیدی نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران روز شنبه 6 تیر ولایتمداری، ولایت پذیری و ولایت محوری را مرزهای سرخ هر گونه شراکت در قدرت دانست. او خامنه ای را در ردیف رهبران الهی و موهبتی از طرف خداوند دانست و گفت رهبر باید ظرفیتی داشته باشد تا بتواند از طریق وحی، علم غیب و اجتهاد به منبع الهی دست پیدا کند.

این آخوند مرتجع با تهدید خطاب به باند رقیب گفت؛ هیچگونه زاویه ای با محوریت رهبری را قبول نمی کنیم و در برابر آن می ایستیم.  

روز شنبه 6 تیر خامنه ای در سخن پراکنی خود تعداد دیگری از خودیها را بدون ذکر نام و نشان، به صف خیانتکاران و مدافعان آمریکا متهم کرد. وی گفت کسانی که می خواهند دشمنی خباثث آلود آمریکا را با بزک تبلیغاتی و رسانه ای بپوشانند به ملت خیانت می کنند.

اگر چه شلیکهای خامنه ای بدون نام و نشان است اما کنش و واکنش تیرخوردگان، مقصد تیرهای خامنه ای را بیشتر روشن کرده و بحران حکومتی را شدیدتر می کند. 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست