فراسوی خبر پنجشنبه ۸ آذر

 

از تهدید صالحی به هرج و مرج در منطقه تا حرفهای خامنه ای

زینت میرهاشمی

 

قطع امید پایوران رژیم ولایت فقیه به تلاشهای اتحادیه اروپا برای نجات برجام و بی مایگی راهکارهایی که حتا بانکها و کمپانیهای این کشورها حاضر به پذیرش آن نیستند، در صحبتهای تیم مذاکره کننده منجمله محمد جواد ظریف و علی اکبر صالحی مشخص است.

این که ناکامی اتحادیه اروپا برای نجات برجام و نبود هیچ چشم انداز برای نجات جمهوری اسلامی از تحریمهای پیش رو، کبریت ولی فقیه برای آتش زدن برجام را روشن نکرده، حکایت از ضعف رژیم در برابر تحریم دارد. رژیم برجام را فرصتی برای قدرت گیری در منطقه در ازای تعطیلی و یا تعلیق ۸ سال فعالیتهای هسته ای خود یافت. زیرا محاسبه می کرد که در صورت قدرت گیری در منطقه، برای همه بازیگران منطقه تهدید خواهد شد. به نظر می رسد خامنه ای در این خیال بود که آنقدر قد بکشد و سنگین وزن شود تا دیگر کشورها تسلیم حاکم ام القرا شده و توان مقاومت در برابر توسعه طلبی رژیم نداشته باشند. اما اوضاع آنطور که رژیم در رویاهایش می پروراند نشد و آن نقطه فرصت به تهدید تبدیل شد.

 

پیام تهدید علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، به کشورهای اروپایی و به جهانیان وقتی می گوید: اگر برجام از هم بپاشد هرج و مرج حاکم می شود و هیچ کشور اروپایی از آن سود نخواهد برد، چیست؟ روشن است که توافق برجام برای بازدارندگی اهداف هسته ای رژیم ولایت فقیه برای رسیدن به سلاح هسته ای بوده و صالحی با زبان صریح می خواهد بفهماند که دوباره برای این کار آماده خواهند شد. اگر تهدید به هرج و مرج صالحی را با شعارهای آتش به اختیاران و یا تهدیدهای موشکی سرکرده سپاه پاسداران جمع ببندیم، این تهدید ها هدفی جز ادامه سیاستهای تروریستی در خارج از مرزها که در حقیقت سیاست سرکوب مردم ایران را تکمیل می کند، ندارد.

خامنه ای در سخن پراکنیهای خود در روز چهارشنبه ۷ آذر، خواهان افزایش آمادگی و توان نیروهای مسلح حکومت شد. وی به دروغ افزایش این توانایی را جهت برداشتن سایه تهدید از سر مردم ایران می داند. در حالی که وی جهت امنیت رژیم و بارگاه خلافت خودش خواهان افزایش توانایی نیروهای مسلح است.

مردم ایران می دانند تا روزی که حکومت ولایت فقیه بر مردم ایران تحمیل می شود، سایه تهدید، تحریم و جنگ بر مردم ایران سنگینی می کند. راه حل برداشتن سایه تهدید، برانداختن  رژیم با همه دم و دنبالچه هایش است.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست