فراسوی خبر ... شنبه ۸ دی

 

خیزش توده ای  از ۶ دی ماه ۸۸ تا امروز

 

زینت میرهاشمی

 

یورش آتش به اختیاران ولی فقیه با باطوم و گاز اشک آور به تجمع اعتراضی معلمان و فرهنگیان شاغل و بازنشسته در اصفهان همراه با دستگیری دهها تن از آنان، معنی واقعی حرفهای ضد و نقیض پایوران ریز و درشت حکومت را نشان می دهد. کارگزاران حکومت و منجمله ولی فقیه نظام همچنان در کابوس خیزشهای مردمی مجبورند حرفهایی بر زبان آورند که با اندکی فاصله با تودهنی از جانب خودشان روبرو می شوند.

 

حسن روحانی تحریمها و خروج آمریکا از برجام را نتیجه قیام مردمی دی ماه سال ۹۶ دانسته و وزیر کشور او خیزشهای دی ماه را اختلاف خانوادگی اعلام کرده است. منظور او از اختلاف خانوادگی این است که این قیامها نه حرکتی علیه کل نظام که نارضایتی در درون خانواده نظام بوده است.

 

امامان جمعه (سخنگویان ولی فقیه) در نمایشهای روز آدینه ۸ دی امسال، به مناسبت روز ۹ دی سال ۱۳۸۸، تلاش کردند تا با حقه بازی آخوندی رژیم ورشکسته ولایت فقیه را پیروز جدال مردم با حکومت نشان دهند.

صاحبان قل و زنجیر و چوبه های دار، همواره در سالگرد قیام مردمی در روز ۶ دی ماه ۱۳۸۸ (روز عاشورا)، به قدرت سرکوب خود می بالند، اما تداوم حرکتهای مردمی از دی ماه سال ۸۸ تا دی ماه سال ۹۶ و تا امروز .... به درستی نشان می دهد که در رویارویی بین رژیم و مردم، که به طور آشکار و در کف خیابان جریان دارد، این مردم هستند که پیروز و فاتح این رویداد هستند. روانشناسی مردم طی ۹ سال گذشته بر مبنای تغییر از بیرون حاکمیت شکل گرفته است. روانشناسی تغییر هر روز و هر لحظه پرقدرت تر از پیش خود را در کف خیابان، در کارخانه، در مدارس و در دانشگاه نشان می دهد. این مالکان چوبه های دار و اعدام هستند که از ترس قدرت مردم همه روزنه های مبارزه مردم را بسته اند و این خود گواه ورشکستکی حکومت در مقابل قدرت مردم است.

بر همین منظر می توان گفت زمینی که زیر پای حکومت در سال ۱۳۸۸ لرزید، شکاف بین حکومت و مردم را آن چنان افزایش داد که با هیچ ترفندی مهار شدنی نیست.

از تظاهرات کارگران نیشکر هفت تپه و کارگران گروه صنعتی فولاد اهواز تا گردهمائیهای اعتراضی معلمان و فرهنگیان، بازنشستگان، کشاورزان اصفهان، کامیونداران و .... همه اینها بالندگی جنبشهای مردمی را نشان می دهد. شعارهای رو به جلو و مطالبات عادلانه و آگاهانه این جنبشها، چشم اندازهای روشنی برای تغییر را نشان می دهد. چشم اندازهایی که نشان دهنده بازنده بودن رژیم در رویداد قیام سراسری سال ۸۸ تا امروز است. خیزشی که همچنان ادامه دارد.

 

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست