فراسوی خبر.... چهارشنبه 8 دی

پیام قیام عاشورای 88، آینده تاریک برای خامنه ای و مزدوران او

زینت میرهاشمی

روز 9 دی  سال 1388 در مقابل قیام پرشکوه 6 دی همان سال (روز عاشورا)، اوباش و اراذل به خیابانها روانه شدند تا ترور و وحشت را با عنوان حماسه به نمایش بگذارند. پس از خیزش روز عاشورا (6 دی 1388)، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به ریاست احمد جنتی، در رویارویی با مردم بپاخاسته برای روز چهارشنبه 9 دی اراذل و اوباش را در تهران و بعضی شهرهای دیگرجمع کرد.  

سخنران راهپیمایی سازماندهی شده حکومتی، احمد علم الهدی عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد بود که مخالفان ولایت فقیه را یک مشت بزغاله و گوساله لقب داد.

سرکوب خیزشهای مسالمت آمیز مردم، به انباشت خشم و نفرت منجر شد که در روز عاشورا با گسترده شدن شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه بیش ار هر هنگامه ای بر ریزش جایگاه قدرقدرتی ولی فقیه در هرم قدرت منجر شد. بر همین منظر، همه ساله ولی فقیه از سرکوب خونین قیامهای آن سال به عنوان حماسه یاد می کند. از آن هنگام تا کنون خامنه ای لحظه ای از کابوس سرنگونی که آن را فتنه می نامد رها نشده و همواره بیم آن دارد شبحی که پیرامون ولایت او لانه کرده روزی تخت خلافت او را واژگون کند.

روز سه شنبه 7 دی امسال، خامنه ای در سخن پراکنی خود بار دیگر از حماسه 9 دی یاد کرد. او در یادآوری آن روز حتا به حافظه ذوب شدگان در ولایت هم احترام نگذاشته و مدعی شد که راهپیمایی 9 دی در سال 1388، خودسازمانی بوده و برای این خودسازمانی کلی به به و چه چه کرد. در حالی که همان طور که در اول مطلب آورده شد، این تظاهرات کاملا از جانب حکومت و با نیروی بسیج سازماندهی شده بود.

خامنه ای در این سخنرانی، خود را صاحب خانه و دشمن را دزدی دانست که می خواهد صاحب خانه را بیرون کند. مردم در سال 88 به خوبی به وی نشان دادند که او صاحب این خانه نیست و منفورترین فرد در ایران است که اکثریت مردم خواستار برچیده شدن بساط ولایت او هستند.

در رابطه با راهپیمایی حکومتی 9 دی، احمد جنتی دبیر شواری نگهبان رژیم، در روضه خوانی خود به آینده تاریک بعد از سرنگونی (اگر سال 88 اتفاق می افتاد) پرداخت و این آینده تاریک را به سرنشینان کشنی ورشکسته حکومت گوشزد کرد. وی گفت: همه عناصری که در این نظام نقش داشتند و موثر بودند سرکوب می شدند، امام به فراموشی سپرده می شد و می گفتند تاریخ ایشان به اتمام رسیده است و مسلما برای رهبر معظم انقلاب نیر نقشه های شومی داشتند. بر خلاف حرف وی خمینی با فرمان قتل عام کشتار زندانیان سیاسی تبدل به یکی از جنایتکاران قرن شد هرگز فراموش نخواهد شد و برای تجربه نسلهای آینده باید هر روز سرگذشت خمینی و خامنه ای و تمامی جنایتکاران را یادآوری کرد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست