فراسوی خبر چهارشنبه 8 اردیبهشت

 

حرکتهای اعتراضی کارگران و نمایش حکومتی هفته کارگر

زینت میرهاشمی

 

روز اول ماه، روز همبستگی جهانی کارگران، روز نماد اعتراض به بی عدالتی و طرح خواسته های نیروی کار است. پایوران رژیم همراه و با کمک تشکلهای حکومتی، همه ساله تلاش می کنند تا با بی محتوا کردن این روز، مانع شکل گیری حرکتهای اعتراضی کارگران به شکل مستقل شوند.

نمایش هفته کارگر، امسال چون سالهای گذشته با خوش رقصی محجوب، دبیرِ خانه کارگر که یک تشکل فاشیستی است و سخن پراکنی ربیعی، وزیر کار از اول هفته جاری کلید خورد. دیدار با مراجع تقلید و علمای ولایت در تور مسافرتی ربیعی و محجوب، برای شرعی کردن هفته کارگر جایگذاری شده است. اولیا علی بیگی رئیس تشکل حکومتی کانون عالی شوراهای  در خوش خدمتی به نظام، سرسپردگی خود به رژیم را از کارگران مایه گذاشت. وی گفت:ما تشکلهای کارگری مطیع رهبری، خادم کارگران و حامی دولت هستیم.

وعده ایجاد شغل از شعارهای عوامفریبانه پایوران رژیم برای رونق نمایش ضد کارگری است. وزیر صنعت معدن و تجارت از طرحها و برنامه هایی حرف زد که قرار است حداقل 200 هزار شغل ایجاد کند. شغلهای کوتاه مدت، مانند یک ساعت کار در هفته و یا شغلهای کوچک در ردیف شغلهای یک ساعته. بر اساس گزارش تارنمای حکومتی مهر از مجموع 21 میلیون و 198 هزار شاغل در زمستان سال 93 تعداد 2 میلیون و 289 هزار نفر دارای اشتغال ناقص بوده اند.

تک رقمی کردن نرخ بیکاری از جمله وعده های پایوران رژیم است که به سرنوشت تک رقمی کردن نرخ تورم دچار خواهد شد. در مورد تک رقمی شدن نرخ تورم، زندگی مردم به خوبی این ادعای دروغ را برملا می کند، اما برای حکومت در محاسبه برای تعیین حداقل دستمزد نیروی کار به حساب می آید.

در فروردین ماه سال جاری، یعنی فقط در عرض یک ماه ما شاهد 103 حرکت اعتراضی کارگری بودیم. کمیت بی سابقه حرکت اعتراضی آن هم در فروردین که نیمی از آن تعطیل است، نشاندهنده وضعیت بحرانی کار و تولید در ایران است. تظاهرات گسترده دستفروشان در اهواز طی دو شب اول هفته جاری، بار دیگر بر بحران بیکاری و پدیده دستفروشی به عنوان معضلی از رشد بیکاری و فقر تاکید می گذارد. حکومت برای کنترل اعتراضات کارگری و جلوگیری از گسترش آن اقدام به دستگیری فعالان سندیکایی کرده است.

آزادی فعالان کارگری، معلمان و مدافعان حقوق زنان و کودکان یکی از خواسته های برحق کارگران در روز اول ماه مه خواهد بود. نیروهای کار با خواسته های بر حق خود، نمایش حکومتی هفته کارگر به بازیگری مدافعان استثمار و برده کشی را به چالش می کشند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست