فراسوی خبر یکشنبه 8 شهریور

 

خشونت لمپنهای حکومتی علیه گُربه ها

زینت میرهاشمی

 

صبح روز شنبه 7 شهریور، پناهگاه گربه های بی سرپرست با خشم و غضب لباس شخصیهای ضد سگ و گربه به آتش کشیده شد. در این آتش سوزی مهیب که در 24 کیلومتری شرق اشتهارد اتفاق افتاد، 200 گربه ساکن همراه با موسس این پناهگاه، خانم رئوفی در شعله های آتش سوختند.

 

هفته گذشته موسس پناهگاه سگهای بی سرپرست در اطراف ورامین توسط عده ای قمه زن زخمی شد. کشتار سگها با اسید و زجرکش کردن آنها، آزار سگها و گربه ها در ایران آنقدر رواج پیداکرده که پناهگاههایی جهت اسکان این حیوانات از طرف مدافعان حقوق حیوانات تاسیس شده است. شیوه هایی که حکومت برای جمع آوری سگها در خیابانها استفاده می کند، بارها مورد انتقاد مدافعان حقوق حیوانات قرار گرفته است.

 

حکومت با تبلیغ و ترویج خشونت، مسئول اینگونه رفتار وحشیانه علیه حیوانات است. استبداد دینی حتا به سگ و گربه هم رحم نمی کند. هنگامی که خلیفه ارتجاع، خود را نماینده خدا روی زمین می داند و مامورانش در زندانها دست به هر جنایتی می زنند، طبیعی است که عده ای مرتجع با چراغ سبز مراکز امنیتی نیات پلید ولی فقیه را عملی کنند.

اسید پاشی به زنان، کشتن زنان و آزار و اذیت بانوان موسس پناهگاههای حیوانات، دستاورد نهادینه شدن خشونت توسط حکومت و قوانین آن است.

اعدامهای خیابانی، شلاق زدن زندانی در انظار عموم و... همه این موارد به رشد و ترویج این گونه خشونتها و نهادینه کردن خشونت در جامعه کمک می کند. بر همین منظر حکومت و در راس آن ولی فقیه مسئول پاسخگویی به جنایت روز شنبه و قتل 200 گربه و موسس این پناه است.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست