فراسوی خبر... یکشنبه ۹ آبان

"املاک نُجومی"، "تخفیف زیادی" شد

منصور امان

نمایشی که حُجت الاسلام مُحمدجعفر مُنتظری، دادستان کُل کشور، در تلویزیون دولتی اجرا کرد، به سریال کُمدی "مُبارزه با فساد" زیر "خیمه نظام" قسمت تازه ای افزوده است. تنها کاستی این مضحکه آن است که برعکس بازیگران و کارگردانان، تماشاچیانش نمی توانند با آن تفریح کنند.

در حالی که دستگاه امنیتی باند ولی فقیه در شناسایی، بازداشت و پیگرد افشاکنندگان سوواستفاده کلان از داراییهای همگانی در شهرداری تهران سر از پا نمی شناسد، آقای منتظری خیال همگان را آسوده ساخته که اتفاق مُهمی نیفتاده و حداکثر "تخفیف"هایی داده شده که "صحیح نبوده".

ناهمگونی فاحش بین تلاش خستگی ناپذیر برای بستن دهان افشاگران و مسدود کردن حُفره های درز اسناد و اطلاعات در یکسو و ناچیز جلوه دادن آن در سوی دیگر را فقط اینگونه می توان توضیح داد که آنها دو سویه یک سناریو واحد هستند و یکدیگر را تکمیل می کنند.  

مقام قضایی که دستگاه او در نقش شُعبه ای از زیر مجموعه نظامی امنیتی باند ولی فقیه انجام وظیفه می کند، از بُلندگوی بُنگاه "صداوسیما" همه استعداد ماله کشی خود را برای خارج کردن پاسدار قالیباف و دیگر تُفنگچیهای لباس شخصی در شهرداری از زیر فشار اتهامات، جار زده است.

حُجت الاسلام مُنتظری که پس از درخواست صریح آقای قالیباف برای "برخورد قاطعانه" با مُنتشرکنندگان "سند مخدوش"، مامور خارج کردن وی و همدستانش از زیر فشار اتهامات گردید، ابتدا ابعاد این رُسوایی را مایکرونیزه کرده و می گوید جای برآشُفتگی نیست، عده ای بیشتر از سهم شان "تخفیف" گرفته اند، به عده دیگری هم املاکی واگذار شده که "نباید انجام می شده".

ترازوی دستگاه قضایی در حالی رقم صفر را نشان می دهد که مبلغ سوواستفاده شده بیش از دو هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد و دستکم ۱۰۰ شخص حُقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی، شریک مُستقیم این چپاول ملکی بوده اند.

دادستان کُل کشور پس از پوشاندن جامه بی قواره "تخفیف" بر تن "اختلاس و کُلاهبرداری"، همچنین به آگاهی همگان رسانده است که با وجود مُشارکت ۱۵۰ مُدیر و پایور ارشد در رُسوایی "تخفیف زیادی"، "به این نتیجه نرسیدیم که فساد سازمان یافته ای در شهرداری تهران واقع شده باشد".

اما این هنوز پایان "خبرخوش"های حُجت الاسلام مُنتظری از مجموعه تحت تصرُف سپاه پاسداران نیست. او شادمانه خبر داده: "شهردار تهران هم گفت در باره تخفیفها اطلاعی نداشتم."

تلاش دستگاه قضایی برای بایگانی پرونده "املاک نُجومی" تاکید دیگری بر نقش آن به عُنوان ابزار تامین امنیت مُفسدان حُکومتی و اُرگان پاک شویی آثاری است که از خود بر جا می گذارند. قُوه قضاییه به این ترتیب و نه فقط از امروز، خود یکی از سرچشمه های نشر و ترویج فساد کلانی به شمار می رود که رژیم ولایت فقیه در آن غوطه ور است.

غُده استعداد حُجت الاسلام مُنتظری در ناچیز و مُوجه جلوه دادن رد و بدل میلیارد تومانی زمین و آپارتمان بین مُدیران و پایوران "نظام" هر اندازه هم که مُتورم شده  باشد، با این حال به دُشواری خواهد توانست شهروندان و از همه کمتر، پنج میلیون زاغه نشین تهرانی را تحت تاثیر قرار دهد. همچون پرونده "املاک نُجومی"، حساب او و قُوه اش، تصفیه نشده نزد جامعه باز می ماند.   

 

 

بازگشت به صفحه نخست