فراسوی خبر ....شنبه ۹ بهمن

 

ویرانی خانه ها و مدارس کپری در سیستان و بلوچستان

زینت میرهاشمی

 

مدرسه های کپری، خانه های گلی و خانه های چادری، اینها سرمایه های مردم محروم سیستان و بلوچستان است که با بارانهای شدید و سیل ویران شدند. اگر این خانه ها نه در حد استحکام بیت خامنه ای، که در حد خانه های معمولی بود این چنین مردم محروم آن دیار، بی خانمان و آوراه نمی شدند.

 

واکنشهای وقیحانه پایوران رژیم در برابر بی خانمانی هزاران نفر در این منطقه، طبیعی جلوه دادن خرابیهای ناشی از سیل گواه این واقعیت است که حکومتیان برای زندگی مردم ارزشی قایل نیستند.

استاندار سیستان و بلوچستان بی شرمانه مردمی که تمام زندگی شان در سیل از دست رفته را خوشحال و شکرگزار توصیف کرد. وی گفت؛ بیش از 5 هزار نفر در این سیل بی خانمان شدند.

فاجعه محیط زیست مردم این منطقه محصول عملکرد رژیمی است که با غنی سازی اورانیوم، تولید انبوه موشک و .... مشکل آب مردم را نتوانتسه حل کند.

بر اساس گفته مدیر کل دفتر مدیریت بحران در استانداری سیستان و بلوچستان، خانه های هزار و ۶۷۵ نفر آسیب دیده است. وی به آسیب دیدگان وعده وام ۲۰ میلیون تومانی با کارمزد چهار درصد داد و این مقدار وام را قابل توجه برای کمک به این افراد کم درآمد اعلام کرد.

اگر از مقدار ناچیز این وام که قابل مقایسه با وامهای کلان بدون بازگشت به آقازاده ها نیست بگذریم، می توان تصور کرد که اکثر مردم این مناطق که شغلی ندارند و همه زندگی شان را در اثر سیل از دست داده اند، شرایط گرفتن چنین وامی را نخواهند داشت.

فرماندار قصر قند بعد از سیل اعلام کرد که سقف ۳۰ کلاس درس این شهرستان بر اثر بارانهای اخیر فرو ریخته است.  وی از مردم خیر دعوت کرد که مشارکت مناسیب در امر مدرسه سازی این شهرستان داشته باشند.. وی بر این امر آگاه است که دولت پول برای موشک و اسلحه دارد و امکان ساختن مدرسه ندارد.

تصاویر ویران شدن سقف مدارس بر روی دانش آموزان، تصاویر دانش آموزانی که در سر کلاس به دلیل نداشتن بخاری پتو به خود پیچیده اند، خانه هایی که سقف آن با حصیر ساخته شده، همراه با گزارشهایی از بیکاری و فقر در این استانها حتا در روزنامه های حکومتی هم به چاپ می رسد، اما هیچ گامی برای کاهش فقر و بیکاری و بهبود زندگی آنها بر داشته نشده است. مسئول بی خانمانی و آواره شدن مردم محروم سیستان و بلوچستان، رژیم جمهوری اسلامی و پایوران آن است.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست