فراسوی خبر... دوشنبه ۹ بهمن

خامنه ای تشر زد "کش ندهید"، سعید طوسی تبریه شد

لیلا جدیدی

سعید طوسی، عزیز دردانه فاسد و تبهکار خامنه ای، با وجود تمامی شواهد و اسنادی که جوانان قربانی اعمال غیر انسانی و وقیحانه او جمع آوری کرده بودند، با یک "تشر" خامنه ای به دم و دستگاه قضایی، تبرئه شده است. شغل رسمی او "کارشناس و مسوول نوجوانان جامعه قرآنی کشور" در "شورای عالی قرآن" است؛ نهادی که زیر نظر بیت رهبری است. او همچنین در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به رژیم خدمت می کند. وی که با صدای قرآن خوانی اش نهادها و ارگانهای حکومتی کار روزانه شان را شروع می کنند، سالهاست که شاگردانش را تحت آزار جنسی قرار داده و به آنها تجاوز می کند.

این ننگ آنجا برجسته و مورد توجه قرار می گیرد که برای یک تبهکار و فرد فاسد که زندگی عده ای جوان را نابود کرده، کسی که حتی خود به جرایم کثیف اش اقرار کرده، به حکم دستگاه قضایی تحت امر خامنه ای قرار "منع تعقیب " صادر شده و در پی آن تبرِئه می شود. این در حالی ست که مجازات تجاوز به این جوانان یعنی "ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان" طبق قوانین جمهوری اسلامی اعدام است.

تبهکار جنسی لانه گرفته در بیت خامنه ای هنگامی تبرئه می شود که شهروندان معترض به نابسامانیهای زندگی خود، محکوم به مرگ در خیابان و زندان می شوند یا با حکمهای دراز مدت و فرستاده شدن به سلولهای انفرادی و رفتار وحشیانه در زندانها، سالهای زندگی خود را طی می کنند.

روشن است که ارتکاب هر گونه تبهکاری و فساد و فحشا در جمهوری اسلامی تا زمانی که توسط "خودیها" صورت بگیرد، آزاد است. نمونه کهریزک و بی مجازات ماندن جنایتکاران فاسدی مانند سعید مرتضوی و احمدرضا رادان بر این امر دلالت دارد.

رژیم جمهوری اسلامی حکومتی ست که دم از اسلام ناب محمدی و شیعه گری و گسترش آن در سراسر خاورمیانه می زند و روضه تقوا و پاکیزگی به گوش مردم می خواند، زنان را به خاطر بیرون ماندن تار مو آزار می دهد، رفتن به استادیوم را ممنوع می کند و صدها دستور به نام اسلام برای کنترل مردم صادر کرده و کسانی که سرپیچی می کنند را آزار داده و مجازات می کند، اما در ذات خود همان است که سعید طوسی نمایندگی می کند: یک موجود فاسد، شریر و تجاوزگر.

جرمی که سعید طوسی مرتکب شده است در بیشتر جوامع بشری که مسلمان هم نیستند، دارای مجازات بسیار سنگینی است، ننگ تبرئه این تبهکار فاسد بر پیشانی خامنه ای و ملاهایی که گوش مردم را از احکام "اسلام و اخلاق" کر کرده اند و اکنون سکوت می کنند، نازدودنی باقی خواهد ماند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست