فراسوی خبر چهارشنبه 9 دی

 

تمدن نوین خامنه ای همان بربریت است

زینت میرهاشمی

 

روز سه شنبه 8 دی، در میان انبوهی از خبرها و رویدادها، دو خبر همدیگر را تکمیل کردند. صحبتهای خامنه ای از یک طرف و داده های آماری در مورد افزایش وحشتناک معتادان خیابانی از سوی دیگر، بربریت خامنه ای با مارک تمدن را معنا می بخشد.

 

روز سه شنبه 8 دی، خامنه ای در سخن پراکنی خود، با فاسد و بی محتوا شمردن تمدن غرب، مدعی صدور تمدن نوین از جنس تمدن اسلامی به جهان شد. البته این تمدن را از صفاتی منفی که خود به طور روزانه در حال انجام آن است، برحذر داشت. تجاوز به سرزمینها، پایمال کردن حقوق انسانها و تحمیل کردن اخلاق و فرهنگ خود به ملتها .... از جمله اقدامات منفی است که خامنه ای از آن یاد کرد. خلاصه خامنه ای ایجاد تمدن نوین را وظبفه امت اسلامی دانست و همگان را برای برپایی آن فرا خواند. در این فراسو فرصت پرداختن به انبوه جنایتهای انجام شده در لجنزار تمدن مورد نظر خلیفه ارتجاع نیست. اما خبر دوم که مربوط به آمار افزایش وحشتناک اعتیاد است قسمتی از تمدن مورد نظر خامنه ای را روشن می کند.

 

رئیس کار گروه کاهش تقاضای اعتیاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز سه شنبه 8 دی، از 8 تا 10 برابر شدن آمار معتادان خیابانی در عرض 10 سال خبر داد. وی آمار معتادان خیابانی در کل کشور در سال 85 را با تعداد معتادان خیابانی در سال جاری فقط در تهران برابر دانست. یعنی در حال حاضر تنها در شهر تهران 15 هزار معتاد خیابانی است در حالی که در سال 85، این رقم به کل کشور تعلق داشت. وی گفت:در سال 85، معتادان در کل کشور 15 هزار نفر بود که متاسفانه در حال حاضر این تعداد به 120 تا 150 هزار نفر رسیده است.

پس تمدنی که خامنه ای برای جهان وعده می دهد چیزی جز بربریت و فساد و اعتیاد نخواهد بود.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست