فراسوی خبر یکشنبه 9 فروردین

 

افزایش واردات و خبر خوش روحانی

زینت میرهاشمی

 

به نظر می رسد که حسن روحانی تصمیم گرفته تا وعده های انتخاباتی خود را در روی کاغذ از شعار به عمل انجام شده تبدیل کند. دولت وی در پایان سال 1393 اعلام کرد که نرخ تورم پایین آمده و به 17 درصد رسیده است. در حالی که واقعیت بازار و زندگی مردم چنین امری را اثبات نمی کند.

برآمد ادعای پایین آوردن نرخ تورم توسط دولت حسن روحانی، افزایش ناچیز مزد پایه برای سال 1394 است. میزانی که در واقعیت نه تنها افزایش به حساب نمی آید بلکه با نوسانات قیمت کالاهای اساسی و بحران اقتصادی موجود، مزدبگیران را هر چه بیشتر به زیر خط فقر می کشاند.

اکنون باید ببینیم که ادعای حسن روحانی در مورد وضعیت اقتصادی، قرار است چه تاثیراتی بر زندگی مردم بگذارد.

حسن روحانی در پایان سال 93 مدعی شد که به رغم تحریمها و کاهش قیمت نفت، ایران موفقیتهای بزرگی را در صحنه های مختلف به دست آورد. (ایسنا 8 فروردین)

وی این موفقیتها را مانند حرفهای دیگرش به طور کلی و ناروشن بیان کرد. یکی از ادعاهای او، افزایش صادرات غیر نفتی است. وی در حالی از افزایش صادرات حرف می زند که آمار واردات کالا همچنان بالاتر از صادرات است. بر اساس آمار مورد نظر او، واردات 48 میلیار و 258 میلیون دلار است در حالی که صادرات 46 میلیارد و 306 میلیون دلار است. این آمار فقط وارداتی را شامل می شود که از طریق راههای قانونی انجام می شود. در حالی که واردات از طریق شبکه های قاچاق که در دستان باندهای مافیایی وابسیته به آقازاده ها و دانه درشتها بخش مهمی از واردات را تشکیل داده و تبدیل به مانعی در برابر رشد تولیدات داخلی شده است. حالا سوال این است که حسن روحانی چکونه و با چه ابزاری و یا با چه اراده ای این بخش پنهان واردات را می تواند کاهش دهد. یکی از شیوه های حسن روحانی برای کاهش ورود قاچاق کالا، پایین آوردن تعرفه بر کالاهای وارداتی است. در صورتی که این امر واردات را اسان تر می کند و در نهایت باز این شبکه های قاچاق کالا که به هرم قدرت وابسته اند از شرایط جدید سود می برند.

در رویدادی دیگر رئیس هیات مدیره انجمن صنایع نساجی ایران اعلام کرد که در سال 93 حدود 50 درصد از واحدها به صورت تعطیل یا نیمه تعطیل کار کردند.

در شرایطی که بیش از دو سوم واحدهای تولیدی نساجی تعطیل و یا بحرانی هستند و یکی از علتهای آن عدم توانایی رقابت با کالاهای وارداتی است، چگونه می توان حرف روحانی را باور کرد.  

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست