فراسوی خبر آدینه 9 مهر

 

نوبت فتوای حسن روحانی هم رسید

زینت میرهاشمی

 

روز پنجشنبه 8 مهر، حسن روحانی در شهر قزوین در توصیف واکنشهای سران کشورهای دیگر به پذیرش برجام از طرف رژیم و نیز اشاره آنها به برکتهای زهر اتمی، جناح مقابل را از کفران نعمت پرهیز داد. وی گفت؛ چرا کفران نعمت می کنید، تمام شاخصهای امروز می گوید روند کشور و حرکت اقتصادی رو به رشد است. البته وی این نعمت را دستاورد تیم خود و کلیدهایش زیر سایه رهبری دانست.

ارائه آمار بیکاری، تعطیلی تولید و صنعت و وضعیت بحرانی اقتصاد در این فراسو نمی گنجد. اما حرکتهای اعتراضی کارکران و مزدبگیران در روزهای اخیر، گردهمآییهای گسترده و سراسری بازنشستگان فرهنگی در بسیاری از استانهای کشور به صورت همزمان و شعارهای آنها، پاسخ کوبنده ای به ادعاهای حسن روحانی است.

حسن روحانی در توصیف نعمت ها به مقایسه با کشور ونزوئلا و عربستان متوسل شد. حسن روحانی پیروز میدان زهرخوری، تا جایی جلو رفت که برای مخالفان خود و ذوب شدگان در ولایت فتوای شرعی صادر کرد. وی گفت تضعیف و تخریب دولت شرعاً حرام و قانوناً و از لحاظ منافع ملی، خلاف است.

سحن پراکنی حسن روحانی از گزارش سفر خود، شباهت بسیار با چَرَند گوییهای احمدی نژاد از هاله نور و هیجانهای تولید شده در سفر به نیویورک دارد. البته سفر حسن روحانی بعد از زهر اتمی است و این تفاوت اساسی با سفرهای احمدی نژاد دارد.

حسن روحانی در رابطه با سفرش به نیویورک می گوید؛ بر خلاف سه سال قبل که همه نصحیت می کردند و ادعای ساخت سلاح کشتار جمعی ... بود، این بار اولین سخن تبریک بود. خلاصه بر اساس برداشتهای وی در این سفر، امروز در تمام جهان صحبت این است که در فرصت پسا برجام چگونه از فرصت ایران استفاده کنیم. از ایران که به عنوان سد دفاعی در برابر تروریسم شناخته شده است و روزگاری که ایران به اتهام دفاع از تروریسم متهم می شد گذشته است. گویا روحانی خیال می کند برای کَر و کورها قصه تعریف می کند. وی اصرار دارد زهر اتمی را با سینی شیرینی عوض کند. یک روز قبل در رویدادی دیگر، ژان مارک ارو وزیر خارجه فرانسه، در مصاحبه ای با روزنامه لیبراسیون از نقش مخرب ایران و روسیه در کشتار مردم سوریه یاد کرد. وزیر امور خارجه فرانسه؛ روسیه و رژیم ایران را از حامیان اصلی نظام سوریه دانست که باید از دو دوزه بازی در بحران این کشور دست بردارند. وی گفت اگر روسیه و ایران موضع خود را تغییر ندهند به عنوان شریک جنایات جنگی در حلب معرفی می شوند. بر خلاف ادعای روحانی، رژیم ولایت فقیه به عنوان رژیمی مدافع تروریسم و آشوب در منطقه همچنان مطرح و قصه حسن روحانی از سفرش به نیویورک برعکس تدوین شده و قصه اصلی در برجامهای دیگر ادامه خواهد یافت.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست