فراسوی خبر سه شنبه 9 تیر

 

آفتابه دزدان زندان اند، دکل دزدان آزاد اند.

زینت میرهاشمی

 

یکی از ویژه گیهای حکومت ولایت فقیه، رشد فله وار آقازداده ها، رات خواران و ریزه خواران است. در حالی که فساد سرتاپای حکومت را گرفته است، زندانها انباشته از دزدان کوچک و پیش پا افتاده است و فوانین شرعی رژیم فقط گریبان دزدان کوچک را گرفته و پرونده کلان دزدان در تاریکخانه حکومت مدفون شده است. آفتابه دزدان زندان اند، دکل دزدان آزادند.

 

سرنوشت دکل گمشده به ارزش 78 میلیون دلار در تاریکخانه قوه قضاییه مورد تایید ولی ققیه در حال خاک خوردن بود که گزارش وبگاه تابناک وابسته به پاسدار محسن رضایی، فاش کرد که دکل گمشده به نام دین در خلیج مکزیک در حال حفاری نفت است. بر اساس این گزارش، این دکل در دوره احمدی نژاد از طریق ترکیه خریداری شده است. در ماجرای پیدا شدن بزرگترین گمشده نفتی مصطفی طباطبایی و یکی از پسران مقامات سابق دولت احمدی نژاد دست دارند. اما نکته مهم این که با پیدا شدن دکل باز هم اسم این آقازاده محفوظ مانده است. پاسدار محسن رضایی جرعت نکرد نور بیشتری به تاریکخانه حکومت بتایاند.

در رویدادی دیگر، یکی از مجلس نشینان، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه دولت روحانی، از امضاهای طلایی و محرمانه برای دور زدن قانون در سیستم بانکی و ارزی سخن راند. بر اساس حرف این کارگزار رژیم، دارندگان  امضاهای طلایی، امنیتی و محرمانه، راحت و بدون دغدغه کار خود را انجام داده اند.

دارندگان امضاهای طلایی تحت حمایت سران حکومت هستند و بنابرین نه مجازات می شوند و نه دستشان قطع می شود، نه جریمه می شوند و نه به زندان می افتند. بر همه مشخص است که در حکومت ولی فقیه که خود را نماینده خدا بر روی زمین می داند هیچ امضای طلایی بدون نظر او روی کاغذ گذاشته نمی شود.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست