فراسوی خبر چهارشنبه 9 تیر

 

در حمایت از جعفر عظیم زاده، کارگر اعتصابی در بند

زینت میرهاشمی

 

در حالی که فاسدان، دزدان و غارتگران زندگی آرامشان را با حقوقهای بالاتر از  50 میلیون در ماه می گذرانند، جعفر عظیم زاده فعال کارگری، به دلیل دفاع از حقوق کارگران و جمع آوری طومار با بیش از 40 هزار امضاء، در حال از دست دادن جانش است.

۶۲ روز از اعتصاب غذای این فعال کارگری  می گذرد. رژیم علیرغم اعتراضهای جهانی و نظر پرشک قانونی بر وخیم بودن وضعیت جسمانی جعفر عظیم زاده،  به خواستهای این فعال کارگری اهمیتی نداده و برعکس به وخیم شدن حال وی کمک می کند.

همسر جعفر عظیم زاده می گوید: جعفر عظیم زاده به جرمهایی مانند "اقدام علیه امنیت ملی" و "تشویش اذهان عمومی" متهم شده است. امنیت یعنی امنیت رژیم، یعنی امنیت کاخ خلیفه ارتجاع. کاخ ولایت خامنه ای  آن قدر پوسیده شده که فعالیت صنفی کارگران هم ستونهایش را می لرزاند و امنیت اش را به خطر می اندازد. جرمهای نسبت داده شده به کارگران زندانی نشان دهنده هراس رژیم از آگاهی و همبستگی نیروی کار است.

نزدیکان و همکاران جعفر عظیم زاده فراخوانی برای گردهمایی در حمایت از جعفر عظیم زاده اعلام کرده اند. براساس این فراخوان، گردهمایی در روز چهارشنبه 9 تیر، ساعت 10 صبح در محل دفتر ریاست جمهوری (خیابان پاستور) انجام خواهد شد.

هم اکنون تعداد زیادی از زندانیان سیاسی در اعتصاب غذا به سر می برند. نرکس محمدی فعال حقوق بشر از روز دوشنبه 7 تیر دست به اعتصاب غذا زد. وی از هر گونه تماس تلفنی با فرزندانش محروم است.

زندانیان سیاسی علیرضا گلی پرو، شهرام پورمنصوی و ایوب سیا و تعداد دیگری در اعتصاب غذا بِسر می برند. در شرایط سخت و ضد انسانی سیاهچالهای رژیم، اعتصاب غذا یکی از ابزارها و می توان گفت تنها ابزار و امکان یک زندانی برای رسیدن به خواسته برحق اش است. بر همین مبنا مسئول جان این زندانیان تمامی کارگزاران رژیم و در راس آن ولی فقیه است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست