فراسوی خبر آدینه 10 اردیبهشت

 

روز اول ماه مه، صدای کارگران و معلمان در بند هستیم

زینت میرهاشمی

 

 

در شرایط کنونی زندان بیش از هر زمان دیگر تبدیل به کانون مبارزه و مقاومت علیه دیکتاتوری ولایت فقیه شده است. در واکنش به این مقاومت گسترده، رژیم به فشار، شکنجه و سرکوب بیشتر دست می زند.

بساری از زندانیان سیاسی در اعتراض به شرایط نامناسب زندان، در اعتصاب غذا هستند. محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان دهمین روز اعتصاب غذای خود را پشت سر گذاشت. جمع کثیری از معلمان در شهرهای مختلف در حمایت از وی اعلام اعتصاب غذا کرده اند. امیر امیرقلی، در پاسخ به درخواست فعالان سیاسی اجتماعی در روز چهارشنبه 8 اردیبهشت به اعتصاب غذای 19 روزه  خود پایان داد.

اسماعیل عبدی، از فعالان حقوق معلم و جعفر عظیم‌زاده، از فعالان کارگر با انتشار یک بیانیه‌ مشترک اعلام کردند که همزمان با روز جهانی کارگر دست به اعتصاب غذای نامحدود در زندان خواهند زد. در بخشی از این بیانیه آمده است: ممنوعیت ایجاد تشکلهای مستقل کارگران و معلمان و امنیتی کردن اعتراضات آنان، قطع سوبسید کالاهای اساسی مانند نان، آب، برق، گاز، لبنیات و، تنها گوشه‌ هایی از بی عدالتیها و شرایط مشقت باری است که بر کارگران و معلمان تحمیل شده است.

 

گزارشگران سازمان ملل پیرامون حقوق بشر در اطلاعیه اخیر خود نسبت به تهدید جانی دهها زندانی سیاسی در ایران به دلیل عدم دسترسی به امکانات درمانی و بهداشتی هشدار داده اند. علی معزی، امید کوکبی، امیر امیرقلی، محمود بهشتی لنگرودی، سعید شیرزاد، رسول بداقی و ...از جمله کسانی هستند که در شرایط جسمانی بد به سر می برند. عدم امکان درمان همراه با شکنجه و آزار و حبسهای طویل المدت، به از بین رفتن زندانی منجر خواهد شد که مسئول مستقیم آن حکومت و در راس آن خامنه ای، خلیفه ارتجاع است.

وجود فعالان کارگری، معلمان و حقوق کودکان کار در زندان، سیمای کریه و غیر انسانی استبداد مذهبی ولایت فقیه با همه دم و دنبالچه هایش را نشان می دهد.

بر همین منظر آزادی این فعالان که برای دفاع از حقوق نیروی کار مانند داشتن سندیکا، تشکل مستقل و حق اعتراض و اعتصاب که در کنوانسهای سازمان جهانی کار به رسمیت شناخته شده، زندانی هستند، سر لوحه خواستهای کارگران، معلمان و فعالان اجتماعی در روز جهانی کارگران خواهد بود.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست