فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۷

 

محاصره نظام در تنگه قیام تهیدستان

 

زینت میرهاشمی

 

ارزش ریال سوار بر غلطک نظام در سراشیب تندی در حال سقوط است و این زوال شتابان قصد بازایستادن ندارد، همچنان که جنبش مردم برای تغییر نیز سَر بازایستادن ندارد. مردم در اندیشه تغییر شرایط پای در میدان گذاشته اند و پایوران حکومت در فکر چگونگی سرکوب و مهار جنبش توده ها. این واقعیت را در چند روز گذشته یکبار دیگر از طریق ویدئوهای منتشر شده به چشم دیدیم و به گوش شنیدیم که مردم گوهر دشت کرج فریاد می زدند حتی اگر بسیجی از آسمان بباره خیزش ادامه داره.

 

این شعار در تظاهرات مردم کرج در شامگاه سه شنبه ۹ مرداد همراه با شعارهای اقتصادی سیاسی دیگر، عزم مردم برای ساختن تاریخ خود را نشان می دهد.

همزمان مردم در شهرهای اصفهان (در شهرک صنعتی امیرکبیر و خیابان شاپور جدید)، رشت و شیراز با پرپایی تظاهرات بزرگ فریاد زدند؛ گرانی، تورم، بلای جان مردم، مرگ بر گراني، مرگ بر بیکاری، دشمن ما همین‌ جاست، دروغ می‌گن آمریکاست، مرگ بر دیکتاتور، تا دیکتاتور رو کاره هر روز همین بساطه، وای به روزی که مسلح شویم و ...

این خیزشها در شرایطی صورت می گیرد که رانندگان کامیونها در حال اعتصاب بزرگ هستند. روز چهار ‌شنبه ۱۰ مرداد، اعتصاب سراسری کامیونداران و تانکرداران دهمین روز خود را پشت سرگذاشت و با این اعتصاب بزرگ بنزین در جایگاههای سوخت بسیار نایاب شده و این موضوع رویدادهای پائیز و زمستان سال ۱۳۵۷ در آستانه سقوط دیکتاتوری شاه را تداعی می کند.

سرکردگان نظامی رژیم که با خودفریبی در خیال واهی بستن سه تنگه هرمز، باب المندب و سوئز هستند، با این واقعیت روبرو شده اند که نظام و در راس آن خامنه ای در تنگه قیام تهیدستان محاصره شده است. نیروهای سرکوبگر برای شکستن این محاصره به تنها حَربِه خود که همان سرکوب است متوسل می شوند و هرچه گسترده شدن این جنبشها، قدرت سرکوب را کاهش می دهد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست