فراسوی خبر سه شنبه 11 فروردین

 

نزدیک به دقیقه 90، زمان به سود یا زیان رژیم

 

زینت میرهاشمی

 

توافق می شود؟ امضا می شود؟ توافق خوب یا بد؟ جلسه دوشنبه چرا فعال نبود؟ آیا امروز، سه شنبه توافق صورت می گیرد؟ توافق احتمالی دو طرف چه خواهد بود؟ این سوالها تیتر بسیاری از رسانه های جهان را به خود اختصاص داده است. عکسهای رنگی نشستهای لوزان، یک طرف کرواتیها و آن سوی دیگر ریشوها، وزرای خارجه 6 کشور در یک سو و پایوران رژیم و لایت فقیه در سوی دیگر.

این که پشت درهای بسته چه مسائلی می گذرد هنوز از گوش و دید مردم ایران که نتیجه مذاکرات با زندگی و سرنوشت آنان رقم خورده، پنهان است. به توافق نرسیدن دو طرف در پی جلسه های متمادی چه علتی می تواند داشته باشد؟ چه چیزی رژیم از طرف مقابل می خواهد تا توافقی که در ژنو امضا شد را نهایی کند و چرا به خواسته رژیم یعنی لغو یک باره تحریمها و توافق یک مرحله ای جواب مثبت داده نمی شود؟ اگر این سوالها واقعی است، باید نتیجه گرفت که این جدی ترین مذاکرات بیت الدولی بعد از مذاکرات مربوط به ویتنام است.

توافق ژنو به عنوان یک توافق موقت و میانی اعلام شد.

تن دادن رژیم در بدترین شرایط بحرانی به توافق ژنو با تکیه بر سیاست مذاکره برای مذاکره و تبدیل تهدیدها به فرصت و خرید زمان بود.

توافق ژنو گامی برای خوراندن جام زهر به ولی فقیه به شمار می رود. توافق ژنو نقش بازدارندگی و کاهش توانمندی رژیم در دست یابی به بمب اتمی را دارد. این بازدارندگی همچنان موضوع مذاکره است که تکلیف آن در ساعتها یا روزهای آینده روشن خواهد شد. از دو حال خارج نیست؛ یا ادامه و تکمیل توافق ژنو و یا برگشت از آن توافق.

دخالتهای رژیم در رویدادهای داخلی یمن و نقش آفرینی در بحرانهای منطقه ای از عراق، سوریه، لبنان، فلسطین و یمن آیا به عنوان یک نقطه قدرت در مذاکره تاثیر خواهد داشت؟

در وحله اول به نظر می رسد که این دخالتها به سود رژیم خواهد بود. اما شکل گیری یک جبهه گسترده علیه این دخالتها برای رژیم نتیجه عکس خواهد داشت و بنابرین نمی تواند برای رژیم فرصت ایجاد کند. بنابرین نتیجه برون آمده از اتاق در بسته مذاکرات هر گونه که باشد یک چیز مشخص است؛ رژیم از روز قبل ضعیف تر و تنها می تواند از حربه اقدامات تروریستی گُسَسته به عنوان قدرتنمایی استفاده کند.

اما ولی فقیه چرا از یازدارندگی برای چیزی که در نفی آن فتوا داده می ترسد؟ ولایتی مشاور علی خامنه ای روز دوشنبه 10 فروردین در سایت رسمی علی خامنه ای ضمن قلم زدن در باره نیات آمریکا می نویسد:تردید ندارد پس از توافق هسته ای، آمریکایی مساله حقوق بشر و موشکهای جمهوری اسلامی را مطرح خواهند کرد. از نگاه رژیم؛ گام اصلی در جهت دست برداشتن از بمب اتمی دارای پیامدهای منفی در راستای امنیت نظام است. اما همان گونه که سرکرده کل سپاه گفته؛ تهدید اصلی داخلی است و از همین رو زمان به زیان رژیم است.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست