فراسوی خبر چهارشنبه 11 فروردین

 

نگرانی سرکردگان سپاه از انفجار خشم مردم

زینت میرهاشمی

 

رژیمی که با سرکوب و کشتار به حیات خود ادامه می دهد، همیشه مردم بی حقوق و جان به لَب آمده را به درستی تهدید جدی برای خود می داند. گرچه ولی فقیه در سخنرانی خود در روز اول فروردین در مشهد آمریکا را دشمن اعلام کرد، اما این شِگِرد او بود که به دشمنی مردم با خلافتش اعتراف نکند. خلیفه ارتجاع می داند که تهدید خارجی جدی وجود ندارد و آن چه رژیم را به طور جدی برای رژیم تهدید است، میلیونها ایرانی هستند که زندگی آنها توسط رژیم به فقر و فلاکت کشیده شده است. سرکردگان سپاه برای آماده بودن نیروهای تحت امر خود و یا برای توجیه اقدامات ضد مردمی و ضد ایرانی خود همیشه به وجود تهدید داخلی اعتراف می کنند، هرچند حاملهای این تهدید را به طور صریح مشخص نمی کنند.

طی سالهای گذشته سرکرده کل سپاه پاسداران بارها به تهدید داخلی اذعان کرده است. او در توضیح علت استانی کردن سازمان سپاه پاسداران گفت، بيشترين تهديدات از داخل کشور است.

اکنون هم پاسدار حاجی‌ زاده، سرکرده نیروی هوافضای سپاه پاسداران که ماموریت اصلی آن موشک سازی، موشک پراکنی و موشک بازی است، نگرانی از داخل را بروز می دهد. او می گوید که ما از خارج نگرانی نداریم و نگرانی ما از درون و داخل است، از آقازاده‌ ها و برادرزاده ‌ها و خواهرزاده ‌هاست، از کسانی است که روی تصمیم ‌گیران و تصمیم‌ سازان اثر می‌گذارند، نباید بترسند، محکم بایستند، هیچ اتفاقی نمی ‌افتد. (تسنیم، سه شنبه 10 فروردین)

این سرکرده سپاه به درستی از داخل، یعنی مردم اظهار نگرانی می کند. اما برای این که به دشمنی مردم با نظام اعتراف نکند، پای آقازاده ها را به میان می کشد تا همزمان به باند روحانی هم لگدی زده باشد و از موضع بالا به مسئولان توصیه کند که نترسند و نگران نباشند. حاجی زاده که با موشکهای ولی فقیه جولان می دهد، هنوز نمی خواهد اعتراف کند که این خامنه ای است که از ترس برآمدهای بزرگ اجتماعی می ترسد و عقب نشینی می کند زیرا خامنه ای به خوبی می داند برای خلافت او تهدید نظامی خارجی وجود ندارد و تهدید اصلی همان فتنه است که کابوس آن ولی فقیه را رها نمی کند.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست