فراسوی خبر... 11 مهر

چرا باید قویا از فراخوان تجمع فرهنگیان سراسر کشور در 16 مهر حمایت کرد؟

لیلا جدیدی

به مناسبت روز جهانی معلم، کانون صنفی معلمان همدان که ریاست "شورای مرکزی تشکلهای صنفی فرهنگیان سراسر کشور" را داراست، معلمان را به برگزاری یک تجمع اعتراضی در 16 مهر فراخوانده است. 5 اکتبر (13 مهر)، از سوی سازمان یونسکو روز جهانی معلم انتخاب شده است. چرا باید قویا از فراخوان 16 مهر معلمان حمایت کرد؟

ضربه درهم شکننده ای که "توافق جامع" هسته ای به "نظام" ولی فقیه زده، آن را به واکنشهای هیستریک و تهاجمی واداشته است؛ امری که کاملا پیش بینی می شد. تازه ترین آنها اعدامهای دستجمعی، به قتل رساندن شاهرخ زمانی، فشار بیشتر بر زنان و هیاهویی که از واقعه تاسف بار منا براه انداخته، می باشند. همه این اقدامات همانند سال 67 و پس از نوشیدن جام زهر توسط خمینی، با هدف تهدید یا منحرف کردن مردم از خواسته های به حق خود انجام می شود.

تلاش خامنه ای و دار و دسته "تدبیر و امید" برای خاموش کردن اعتراضات مردم و ایجاد جو اختناق در شرایط پس از نوشیدن جام زهر دوم، امری روشن برای جامعه ایران و به ویژه کارگران و زحمتکشان کشور ما است. اما مبارزه متحد و سراسری کارگران و معلمان و کارورزان سلامت برای دستمزد عادلانه و حقوق صنفی و مدنی، باید همچنان با گامهای استوار به پیش رود.

دستگاه های تبلیغاتی و امنیتی حکومت و نیز تشکلهای فرمایشی و رسمی که نام معلمان را بر سر در دکان حیله گری خود آویخته اند، برای جلوگیری از حرکات اعتراضی آنان آستین بالا زده و حتی تلاش کرده اند جلسات تصمیم گیری برای اقدامات این روز را به سمت بی عملی و انفعال ببرند. از سوی دیگر، در هفته های اخیر نیروهای امنیتی رژیم دست به بازداشت و تهدید گسترده کنشگران صنفی و مدنی، از جمله کنشگران صنفی فرهنگی زده اند. ضمن آنکه، رسول بداقی پس از سپری کردن دوره محکومیت، اسماعیل عبدی و علی اکبر باغانی از پیش در زندان مانده اند.

زحمتکشانی که آیندگان را آموزش و پرورش می دهند، خود سند بی آیندگی تحت حکومت ولی فقیه هستند. اما آنان گامهای مهمی به لحاظ کمی و کیفی و وسعت مشارکت در اعتراضات به حق خود برداشته اند.

اکنون اعتراضات معلمان سراسر ایران فضای سیاسی کشور را دگرگون کرده و راه را برای دیگر زحمتکشان جامعه هموار می کند. در چنین شرایطی باید با تمام قدرت در کنار آنها ایستاد و ضمن پافشاری بر احقاق حقوق آنان، اجازه نداد رژیم صدای قشرهای معترض و نمایندگان شان را خاموش کند.

منافع همه اقشار زحمتکش جامعه در آن است که از فراخوان روز 16 مهر در اعتراض به زندانی نمودن هموطنان فرهنگی و وضعیت اسفبار معیشت معلمان حمایت کرده و آنچنان که فراخوان می گوید "از روز جهانی معلم حماسه ای دیگر" بسازند.

در شهرستانها: در برابر ادارات آموزش و پرورش

در مراکز استان: در برابر ادارات کل آموزش و پرورش

در تهران: در برابر ساختمان وزارت آموزش و پرورش

زمان صبح 10 تا 12 ظهر 

 

 

بازگشت به صفحه نخست