فراسوی خبر یکشنبه 11 مرداد

تجارت بر فراز داغ و درفش و چوبه های دار

زینت میرهاشمی

روز شنبه 10 مرداد، معاون وزیر کشور دولت روحانی در مورد دستگیری افراد در تجمعات گوناگون و منجمله معلمان، بیشرمانه گفت: مطمئن باشید کسی صرفاً به دلیل تجمع و بیان مشکلات اش بازداشت و زندانی نمی شود. وی دلیل دستگیریها را مشکل امنیتی دانست. حرفهای وی بر ناامنی درون رژیم تاکید می گذارد. هنگامی که معلم، کارگر و دانشجو در زندان هستند، رزیم برای تامین امنیت خود به دامن خارجیها متوسل می شود.

در رویدادی دیگر، حداد عادل، مشاور ولی فقیه، مقابله با داعش سُنی را وحدت جوامع مسلمانان و طرفداران اسلام ناب در برابر سکولاریسم دانست. اما مردم فراموش نمی کنند که همه فجایعی که داعش سُنی به وجود آورده، بیش از سه دهه  است که داعش حاکم بر ایران زیر لوای شیعه انجام می دهد.

درفراسوی گرد و غبار روزنامه های وابسته به حکومت در مورد سفرهای پایوران کشورهای اروپایی، ماشین سرکوبی داعشهای ایرانی بدون دنده و ترمز در وحشیانه ترین شکل به کارش ادامه می دهد و گردشگرانی که تجارت خون می کنند، چشمهای خود را بر سرکوبی فعالان اجتماعی و مدنی در ایران بسته اند.

بوی خوش نفت و گاز چنان است که خانمهای سیاستمدار اروپایی باید  وقت زیادی برای تمرین حفظ حجاب اجباری خود صرف کنند. طمع تجارت پر رونق و جایگزین کردن کالاهای خود با کالاهای چینی و روسی، جایی برای دیدن وضعیت حقوق بشر برای آنها نمی گذارد. طبیعی است که مهمانان حسن روحانی و ظریف برای دیدن مناطق توریستی بروند و بی خیال از کنار سیاهچالها بگدرند. اگر رژیم به نقطه زهر اتمی رسیده نه از اراده آزاد و انتخاب آن، بلکه فقط و فقط در اثر فشار بوده است. بر همین منظر فقط از طریق فشار و محدود کردن تجارت و مناسبات اقتصادی می توان رژیم را وادار به رعایت حقوق بشر کرد.

داعشیهای مکلا و معمم در ایران، حاضرند در برابر حراج ثروتهای مردمی، امنیت خود را با سرکوبی جنبشهای اجتماعی، نیروهای مقاومت، دگراندیشان و مخالفان خود تامین کنند.

رئیس کمیسیون امنیت رژیم در مجلس از سفر فابیوس و دیگران استفاده کرده و بیشرمانه تقاضای فشار بر سازمان مجاهدین خلق ایران در فرانسه را می کند. این کارگزار رژیم باید بداند که دولت فرانسه در سال 2003 در سازش کثیف با رژیم ایران، علیه مجاهدین خلق اقدامی سرکوبگرانه انجام داد که در طی سریالی از دادگاهها ناکام ماند و نتوانست هیچ حکمی از دادگاهها در محکومیت مجاهدین خلق ایران به دست آورد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست