فراسوی خبر آدینه 11 تیر

پیروزی جعفر عظیم زاده در نبرد نابرابر

زینت میرهاشمی

جعفر عظیم زاده، کارگر اعتصابی و فعال برای حقوق کارگران، روز پنجشنبه 10 تیر در پی کسب مرخصی قابل تمدید به اعتصاب 64 روزه خود پایان داد.

جعفر عظیم زاده، دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران، فعال در تهیه طومار اعتراضی 40 هزار نفره کارگران به مزد تعیین شده از طرف شورای عالی کار و دفاع از حقوق کارگران به 6 سال زندان محکوم شده بود. این فعال سندیکایی، در اعتراض به وضعیت پرونده خود دست به اعتصاب غذای سخت و طولانی زد. وی علیرغم وضعیت وخیم جسمانی خود و بی اعتنایی مسئولان زندان و پایوران رژیم به مقاومت دلیرانه خود ادامه داد و موجی از حمایت جهانی و داخلی (معلمان، کارگران، فعالان اجتماعی و زندانیان سیاسی) را جلب کرد. گردهمائیهای اعتراضی کارگران و معلمان در تهران و اعلام اعتصاب غذای فعالان کارگری و معلمان زندانی مانند رسول بداغی، محمود بهشتی لنگرودی و اسماعیل عبدی همراه با 182 تن دیگر از جعفر عظیم زاده، این حمایتها را وارد مرحله جدیدی کرد. این مرحله با اعتصاب غذای تعدادی از زندانیان سیاسی مقاوم مانند علی معزی و سعید شیرزاد در حمایت از جعفر عظیم زاده، تکمیل شد و پیروزی این فعال کارگری را به رژیم ضدبشری ولی فقیه تحمیل کرد.

دادستان رژیم در تهران، عباس جعفری دولت آبادی روز 5 تیر در واکنش به اعتراض گسترده به عدم رسیدگی به خواستهای این فعال کارگری، گفت که برای او هیچ کاری نمی کند حتی اگر بمیرد.

جعفر عظیم زاده دلیرانه اراده استوار خود را به پیروزی نشاند وی با تنی خسته اما عزمی استوار پیروز شد و همه آزادیخواهان و به ویژه خانواده اش را شاد کرد. این پیروزی گوارای جعفر عظیم زاده، کارگران، معلمان و همه نیروهای کار و مدافعان حقوق بشر باد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست