فراسوی خبر.... پنجشنبه ۱۲ مهر

 

رسوایی در فرانسه، مضحک بودن استفاده از حُکم دیوان لاهه

 

زینت میرهاشمی

 

عیش و طرب سپاه پاسداران بعد از موشک پرانی به مقر داعش که قبلا پُز نابودکردن آن را داده بودند، با بیانیه مشترک وزارتخانه های کشور، اقتصاد و امور خارجه فرانسه برای پیگیری مقابله جدی در برابر عملکردهای تروریستی حکومت ایران، بدجوری به هم خورد.

دستگیری عوامل عملیات ناکام تروریستی در گردهمایی سالانه مقاومت ایران در فرانسه، با همکاری اطلاعاتی چند کشور، به ویژه دستگیری دیپلمات تروریست رژیم در آلمان و اجازه استرداد او به بلژیک، بیش از هر هنگام تاییدی بر ادامه اقدامات تروریستی رژیم ایران است. اقدام رژیم در کشتار مخالفان خود در هر کجا که دستانش باز باشد، اولین بار نیست و آخرین هم نخواهد بود. موشک باران پایگاه دو حزب کردستان ایران، موشک باران پایگاههای سازمان مجاهدین خلق در عراق، ترور مخالفان در خارج از مرز و .... وزنه بیانیه مشترک ۳ وزیر فرانسه را قوی می کند. بدون شک اگر رژیم امکان پرتاب موشک به آلبانی و یا دفاتر سازمان مجاهدین در فرانسه را داشت، این کار را می کرد و بعد می گفت ما نکردیم. یا چند گروگان می گرفت و قضیه را حاتمه می داد. بر همین منظر حرف سخگوی وزارت خارجه رژیم بسیار مضحک است. وی خواهان آزادی دیپلمات تروریستی شده که در حین تردد برای هدایت عمل تروریستی دستگیر شده است. در این میان، سیاست قاطع فرانسه می تواند یک گام جدی برای کوتاه کردن دستهای رژیم ولایت فقیه در عملیات تروریستی در فرانسه باشد.

در رویدادی دیگر، استفاده رژیم از حکم دبوان بین المللی لاهه جهت لغو تحریمهای دولت آمریکا با رجوع به عهد نامه مودت با آمریکا که در زمان حکومت شاه بسته شده، در شارلاتانی و مضحک بودن بی نظیر است. موشکهایی که با نوشته های مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و مرگ بر عربستان به سوریه پرتاب شد، قبل از این که جواب به حادثه اهواز باشد، پیامی جنگ طلبانه برای این کشورها بود. از سویی دیگر شعله های آتش بر پرچم آمریکا در زیر لگدهای امت همیشه در صحنه پیمان مودت را سالهاست که بر باد داده است. جواد ظریف که برای خنثی کردن تحریمها از طریق دیوان لاهه تلاش فراوان کرد، ایالات متحده را به خاطر خارج شدن از پیمان مودت با ایران متمرد اعلام کرده است. این شارلاتان به روی خود نمی آورد که این جمهوری اسلامی است که با اشغال سفارت آمریکا اولین تمرد را صورت داد و پیمان شکنی کرد.

برآمد: مواردی که در حکم دیوان بین المللی لاهه روز چهارشنبه ذکر شده، بر تحریمهای دارویی و غذایی و مواردی که به زندگی مردم بر می گردد تاکید دارد که این موارد هیچ گاه مورد تحریم نبوده است.

وضعیت نابسامان جامعه و فقر فزاینده ای که گریبان مردم را گرفته است، دقیقاً نتیجه سیاستهای مخرب رژیم است. یک نمونه آن عدم پیوستن به گروه اقدام ویژه مالی، به شکلی خود تحریمی است. همچنین گسترش تروریسم در منطقه و ساخت موشک تصمیمی است که رژیم گرفته است و مردم خواهان آن نیستند.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست