فراسوی خبر چهارشنبه 12 آبان

 

همآیش پاسارگاد، نمودی از جبهه ضد ولایت فقیه

 

زینت میرهاشمی

گردهمآیی گسترده مردم به ویژه جوانان در روز 7 آبان را می توان نمایشی از حرکت اقشار و افکار متفاوت با یک وجه مشترک مخالفت با دیکتاتوری دینی و رژیم ولایت فقیه دانست. پخش فیلمهایی از این تظاهرات عصیانگرانه علیه رژیم در شبکه های اجتماعی نشان می دهد که در این تظاهرات از شعارهای آزادیخواهانه تا برخی شعارهای ارتجاعی، البته نه به صورت همگانی و گسترده، داده شد.

شعارهایی مانند آزادی اندیشه با ریش و پشم نمیشه، مرگ بر دیکتاتور، سوریه را رها کن، فکری به حال ما کن، سردار بی مروت، ایران را کرده غارت، حکومت آخوندی فقط ظلم، فقط جنگ که جنبه غالب و همگانی داشت، شعارهایی علیه رژیم ولایت فقیه بود که در شرایط خفقان کنونی مانند پتکی محکم بر فرق ولی فقیه کوبیده شد. در این گردهمآیی تعدادی شعارهای شوونیستی هم بیان شد که گرچه همگانی و گسترده نبود، اما نقطه ضعف این حرکت ضد دیکتاتوری بود. شعارهای ضد عربی و وحدت شکنانه، شعارهایی که علیه وحدت و همبستگی ملیتهای ساکن ایران است، مبارزه مردم ایران علیه رژیم حاکم را تضعیف می کند.  

 

مداخله همه جانبه رژیم در سوریه، یمن، عراق و لبنان و هزینه کردن ثروت مردم ایران برای گرم نگاه داشتن تنور جنگ در منطقه، باعث آن شده که برخی به دادن شعارهای ضد عربی دامن زنند. در صورتی که این مردم سوریه هستند که با نیروی نظامی رژیم ایران کشته می شوند. مردم سوریه و عراق مثل مردم ایران قربانی اعمال جنایتکارانه و جنگ طلبانه دیکتاتوری ولایت فقیه هستند. از سویی دیگر سرکوب اقلیتهای دینی و هموطنان عرب توسط رژیم ایران صورت می گیرد. رژیم ولایت فقیه در طی 35 سال حکومت ننگین همیشه تلاش بر تفرقه انداختن میان ملیتهای ساکن ایران کرده است. کردها، بلوچها، عربها، ترکها و فارسها، همگی به وسیله رژیم حاکم بر ایران سرکوب می شوند و بر همین منظر اتحاد همه ملیتهای ساکن ایران، راه سرنگونی رژیم حاکم و تحقق ایرانی دموکراتیک و آزاد را هموار می کند و همچنین اتحاد و دوستی مردم ایران با مردمان کشورهای همسایه می تواند چشم انداز تحقق صلح در منطقه را امید بخش کند.

 

دادستان رژیم در شیراز روز دوشنبه 10 آبان از دستگیری عاملان مراسم روز 7 آیان (بزرگداشت کوروش در پاسارگاد) خبر داد. وی علت دستگیری افراد را سازماندهی مراسم با شعارهای هنجارشکنانه و ضد ارزشها اعلام کرد. دستگیری تظاهر کنندگان به شدت محکوم است و آنان باید بلادرنگ آزاد شوند.

دستگیری تعدادی از شرکت کنندگان و نیز موضع گیری آیت الله نوری همدانی نشان دهنده غافلگیری رژیم در برابر این جنبش همگانی است.

 

روز دوشنبه 10 آِبان کیهان شریعتمداری، حرفهای آیت الله نوری همدانی از مراجع تقلید رژیم در مخالفت با شعارهای داده شده را منتشر کرد. او می گوید: چرا عده ای در مدح کوروش همان شعارهایی را داده اند که برای رهبر انقلاب استفاده می شود. این آیت الله دربار خامنه ای نخواست اعتراف کند که اکثر شعارها علیه ولی فقیه و استبداد مذهبی بود.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست