فراسوی خبر ....آدینه ۱۲ آذر

 

زندانیان سیاسی اعتصابی، بیدادگری رژیم را به چالش می گیرند

زینت میرهاشمی

 

مقاومت زندانیان سیاسی با آخرین حربه که همانا جانشان است، رژیم ضد بشری ولایت فقیه را به چالش می کشند، و شعر معروف گیرم که در باورتان به خاک نشسته ام...و ساقه های جوانم از ضربه های تیرهایتان زخم دار است... با ریشه چه می کنید؟ را بیش از هر زمان عینیت می یابد.

 

در شرایطی که رژیم خود را فاتح کشتارهای جمعی و به ویژه قتل عام سال ۶۷ می داند و فکر می کند با سر به دار کردن هزاران انسان تحول طلب ایران را به قبرستان آزادی خواهان و بهشت بنیادگرایان مدهبی (داعشیهای ولایت فقیه) تبدیل کرده، زندانی سیاسی تبدیل به چالشی جدی شده است. ورود نسل جدید شامل فعالان مدنی، جنبشهای اجتماعی، زنان، حقوق کودکان کار، محیط زیست، حامیان حقوق حیوانات به زندان، در ابعاد گسترده، تاکیدی بر ماهیت ضد بشری دیکتاتوری ولایت فقیه و آرمانهای عدالت خواهانه آنانی است که سر به دار شدند.

9 زندانی سیاسی در شرایط کنونی در اعتصاب غذا به سر می برند. از اعتصاب غذای آرش صادقی ۳۸ روز می گذرد، وحید صیادی نصیری ۴۶ روز اعتصاب غذای خود را سپری کرده است. امیر امیر قلی، دو برادر هنرمند، مهدی رجبیان و حسین رجبیان، محمد علی طاهری و.. زندانیان سیاسی هستند که در برابر وحشیگری رژِیم از تنها سلاح یعنی جانشان استفاده کرده و وضعیت جسمی همگی آنان بحرانی است.

متاسفانه تنها چیزی که برای رژیم ارزش ندارد جان انسانها و به خصوص انسانهای آگاه و مبارز است. حکومت ولایت فقیه و در راس آن ولی فقیه مسئول هر گونه آسیب به جان زندانیان سیاسی که در اعتصاب غذا هستند، است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست