فراسوی خبر... شنبه 12 دی

گرانی، این مهمترین عامل فشار روانی بر مردم

لیلا جدیدی

در یک نظر سنجی در تهران و ده استان دیگر از افراد شهری و روستایی بالای 18 سال، بین ۲۲ عامل تاثیرگذار بر نگرانی و فشار روانی، تورم و هزینه زندگی اصلی ترین عامل عنوان شده است.

در نظر سنجی یک موسسه حکومتی به نام "مرکز افکار سنجی دانشجویان ایران (ایسپا)"، بعد از تورم، دومین عامل موثر نگرانی و استرس، گرانی مسکن و اجاره خانه نامیده شده و پس از آن در مرتبه سوم، بیکاری و نیافتن شغل مناسب و در رده چهارم مسایل و مشکلات مربوط به ازدواج قرار دارد.

بنا به گزارش مراجع بین ‌المللی، نرخ حداقل دستمزد نیروی کار در ایران نسبت به دستمزد دریافتی نیروی کار در سایر کشور‌ها کمتر است. افزون بر آن، به علت تورم و بالا رفتن روزانه قیمتها، قدرت خرید مردم به شدت کاهش پیدا کرده است. نگاهی به آمارها و گفته های دست اندرکاران رژیم، سرچشمه رنج و فشار روحی که بر مردم ایران روا می شود را روشن می کند.

از میان علتهای گوناگون وضعیت اسفبار اقتصادی می توان به چهار علت اصلی اشاره کرد: نخست، وابستگی شدید بودجه به درآمدهای نفتی است که در کنار آن ماجراجوییهای متوهمانه رژیم و تحریمهای بین المللی، آثارش را وخیم تر کرده است. این در حالیست که اقتصاد ناسالم رژیم نمی توانست از آسیب شوکهایی مانند بحرانهای مالی و تحریمهای فلج کننده بین المللی در امان بماند.

معاون پارلمانی روحانی کاهش شدید قیمت نفت و بدهیهای هنگفت دولت را در ۳۷ سال گذشته بی‌ سابقه توصیف می کند. مجید انصاری، هزینه های در برابر دولت را 160 هزار میلیارد تومان اعلام می کند، این در حالیست که وزیر اقتصاد رژیم، بدهی دولت را 500 هزار میلیارد اعلام کرده است .

تامین کسری بودجه با چاپ اسکناس (قرض از بانک مرکزی) سبب افزایش حجم پول در جامعه و کاهش ارزش پول شده است. تورم یکی از عوامل مهم نابرابری توزیع درآمد، ابزار فشار اقتصادی بر طبقه متوسط و پایین و دامن زدن به فعالیتهای مانند دلالی است. همزمان، تورم موجب بی‌ ثباتی اقتصاد و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی شده است.

علت دوم، فساد حکومتی، دزدیهای کلان و غارت ثروت و دارایی ملی است. دامنه فساد به اندازه ای گسترده، علنی و غیرقابل انکار است که حتی مسوولان حکومتی نیز اعتراف می کنند که فساد به تمام ارکان جمهوری اسلامی نفوذ کرده است.

علت سوم، بی توجهی به تولید داخلی و کشاورزی با بالارفتن واردات و قاچاق است که اکثر آن به دست سپاه پاسداران صورت می گیرد یا دستگاه ‌ها و نهادهای دولتی و حکومتی در آن دست دارند.

و سرانجام هزینه جنگ افروزی و پروار کردن جیب تروریستها و قاتلان مردم منطقه، چهارمین علت وخامت شرایط اقتصادی کشور و معیشت مردم است.

زندگی در امنیت فکری و روانی و به صورت شایسته و عادلانه، تنها در مناسبات سیاسی و اجتماعی دمکراتیک که مردم بتوانند نیازها و خواسته هایشان را بیان و مادی کنند، ممکن است. حکومت جمهوری اسلامی از چنین مناسباتی فرسنگها فاصله دارد. حشره اضطراب و استرس از منجلاب استبداد دینی و فساد حکومتی تغذیه می کند.

 

 

بازگشت به صفحه نخست