فراسوی خبر چهارشنبه 12 اسفند

 

محکومیت کارگران در بیدادگاه ولی فقیه

زینت میرهاشمی

 

خروجی همه ساله شورای عالی کار در رابطه با حداقل دستمزد که وضعیت معاشی حدود 70 درصد کارگران و مردبگیران طی سال را رقم می زند، ارتباطی مستقیم با سرکوب فعالان کارگری دارد. فشار مداوم بر تعداد اندک تشکلهای مستقل، نبود حق اعتصاب و اعتراض و در نهایت زندانی کردن کارگران راهکارهای رژیم برای استثمار مداوم و افزایش یابنده کارگران و زحمتکشان دارد.

 

در حالی که پرونده قضایی کارگران زندانی مجتمع مس خاتون آباد و معادن سنگ آهن بافق و طرزه بسته نشده است، تهدید به زندان و شکنجه برای کارگران ادامه دارد. رضا شهای، داوود رضوی، اسماعیل عبدی از جمله کارگرانی هستند که همچنان در زندان هستند. حکمهایی که توسط بیدادگاه ولی فقیه برای کارگران زندانی تعیین شده، مانند یک سال حبس برای رضا شهابی، 5 سال برای داوود رضوی، 6 سال برای اسماعیل عبدی محکوم است.

جلسه شورای عالی کار در روز سه شنبه 11 اسفند برای تعیین حداقل مزد برای سال 95، بدون رسیدن به توافقی به پایان رسید. بر اساس خبرهای منتشر شده، اعضای گروه کارفرمایی با افزایش دستمزد بر اساس محاسبه سبد هزینه زندگی مخالفت کرده اند. چشم انداز تعیین حداقل دستمزد بدون وجود نمایندگان واقعی کارگران و در فقدان تشکلهای مستقل کارگری، تکرار حق کُشی همچون سالهای قبل است.

تصمیم شورای عالی کار در مورد مزد سال 95، یکی از چالشهای مهم کارگران و مزدبگیران با دولت در مقام کارفرمای بزرگ و صاحبان سرمایه خواهد بود. تنها همبستگی، اتحاد و قدرت اعتراض به این امر می تواند در عادلانه کردن این امر مهم تاثیر گذار باشد. بر این منظر، آزادی فعالان کارگری در بند از اهمیت بالایی برخوردار است و باید تبدیل به خواستی هر چه گسترده تر شود.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست