فراسوی خبر ....آدینه ۱۳ بهمن

 

دختران خیابان انقلاب علیه حجاب اجباری

زینت میرهاشمی

 

 

واکنش سرکوبگرانه ماموران رژیم به حرکت شجاعانه دختران خیابان انقلاب، نشان دهنده حساسیت استبداد دینی نسبت به موضوع زنان است. به گزارش رسانه حکومتی تسنیم، نیروی سرکوبگر انتظامی تا روز پنجشنبه ۱۲ بهمن، ۲۹ نفر از زنانی که تکثیر شده دختر خیابان انقلاب هستند را بازداشت کرده اند. دستگیریهایی که از آغاز این حرکت اعتراضی انجام شده که مسلماً بسیار بیشتر از تعداد اعلام شده است، نه تنها باعث عقب راندن زنان نشده بلکه باعث گسترش این شکل از حرکت علیه حجاب اجباری شده است.

دختران ایران زمین با  حرکتهای اعتراضی  خود یکی از ارکان بنیادگرایی اسلامی یعنی حجاب اجباری را در کف خیابان باطل اعلام کردند. کشیدن خط بطلان بر حجاب اجباری نه در خفا بلکه در کف خیابان، یعنی همانجایی که مردم ولایت خامنه ای و همه باندهای حکومتی از اصولگرا و اصلاح طلب را باطل اعلام کردند، انجام می شود.

طوفانی که با حرکت شجاعانه دختر خیابان انقلاب به نام ویدا موحدی آغاز شده تبدیل به موجی گسترده شده و همزمانی این موج رو به گسترش با قیامهای سراسری مردم ایران، چشم انداز درو شدن بساط ارتجاع حاکم را نوید می دهد.

در این روزها شاهد واکنشهای مردسالارانه باندهای حکومت در مورد موج نافرمانی مدنی پیرامون حجاب اجباری بودیم و این واکنشها همراه با کنش زنان جسور ادامه خواهد یافت.

 

حرکت نمادین دختران انقلاب علیه حجاب اجباری، بر تمامی تلاشهای رژیم جمهوری اسلامی طی نزدیک به چهار دهه برای فرم دادن زنان در قالبهای ارتجاعی مُهر باطل زد. گسترش این شکل از مبارزه و دفاع مردان آگاه و مدافع برابری جنسیتی از حرکتهای شجاعانه دختران انقلاب ، جنبش ضد دیکتاتوری مردم ایران و جبهه مقاومت علیه رژیم را تقویت خواهد کرد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست