فراسوی خبر.... یکشنبه ۱۳ خرداد

 

اعتصاب کامیونداران ضربه بر عمود خیمه نظام

زینت میرهاشمی

 

در حالی که اعتصاب کامیونداران دوازدهمین روز خود را پشت سر گذاشت و مورد حمایت  جهانی و داخلی قرار گرفت، نماز جمعه خوان تهران معترضان را تهدیدکرد.

حمایت فدراسیون کارگران حمل و نقل جهان (ITF)، حمایت سندیکای شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه و ... از جمله حمایتها از اعتصاب کامیونداران است که در ۱۶۰ شهر از ۳۰ استان جریان دارد.  به این اعتراضها، اعتراض کارگران سه معدن همکار، حشونی و پایدانا را هم باید به شمار جرکتهای اعتراضی اضافه کرد.

حدود ۲۰۰۰ نفر از کارگران این سه معدن در استان کرمان، در روز چهارشنبه ۹ خرداد در اعتراض به عدم پرداخت معوقات سالهای قبل دست از کار کشیدند.

این اعتصابها و اعتراضها در حالی تداوم پیدا می کند که رژیم ولایت فقیه گرفتار در باتلاق بحران برای نجات خود دست و پا می زند. این اعتصابها و اعتراضها یا هر گونه حرکتهای مردمی در این اوضاع و احوال مانند خاری بر پیکر پوسیده نظام وارد می شود. رژیم هر چقدر تلاش می کند که با برجسته کردن دشمن خارجی، شیطان بزرگ، توطئه و تهدید از بیرون مرزها و .... مردم را به سکوت وارد کند، موفق نمی شود. حرفهای علم الهدی روضه خوان نماز جمعه تهران در روز آدینه ۱۱ خرداد، گوشه ای از سوز و گداز و گلایه های حکومت از این اعتصابها است.

آخوند علم الهدی، در حالی که خودش مزه گرسنگی را تا حال نچشیده، اعتراض کامیونداران را گلایه تفسیر کرده و ناراحت از این است که چرا این کامیونداران معنای اقتصاد مقاومتی را نفهمیده اند و چرا می گویند: ما لاستیک نداریم، خرجمان چنین است و کرایه مان چنان است؟

این آخوند تبهکار و چپاولگر، معنای اعتصاب و شعارهای کامیونداران را خوب فهمیده است. وی می گوید که این اعتصاب مثل رفتن از این طرف میز به آن طرف میز است. وی در سخن پراکنی اش ضمن تهدید کامیونداران خواهان این است که بین نظام و مسولان فاصله بگذارند و سراغ ستون خیمه نظام نروند. آخوند علم الهدی به درستی شعارها و خواستهای مردمی و بر مرکز آن شعار مرگ بر اصل ولایت فقیه و مرگ بر خامنه ای که ستون ولایت یا خیمه نظام را لرزانده، به خوبی به گوش گرفته است.

 

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست