فراسوی خبر... دوشنبه ۱۳ دی

وثیقه های کلان برای مرخصی آرش و گلرخ... قوه قضاییه فیل هوا کرد!

لیلا جدیدی

۶۹ روز اعتصاب غذا، تنها ابزاری که یک زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی برای رساندن فریاد اعتراض خود به گوش کر ستمگر دارد، به صدور وثیقه هایی کلان جهت مرخصی درمانی از سوی قوه قضاییه انجامید. این فیل پس از نگرانیهای جهانی از وضعیت جسمی آرش و حرکت گسترده‌ ای که در حمایت از او شد، هوا رفت.

آرش صادقی، ترند اول جهانی در توییتر شد، سازمانهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین الملل، برخی از نمایندگان رسمی کشورها، تمامی جامعه فعال از کارگری تا معلمان و مادران زندانیان سیاسی و زندانیان سیاسی در سیاهچالهای رژیم فریاد از این بیداد برآوردند.

مادر شهناز، مادر جان سپرده مصطفی امیر بیگی، لیستی از کارگزاران رژیم با شماره تلفنهای آنان را منتشر کرد و از جامعه ایرانی خواست تا به آنها مسوولیت شان را در برابر جان آرش و یارانش گوشزد کنند. سرانجام چند نماینده مجلس ارتجاع سکوت معنی دار خود را شکستند.

الیاس حضرتی، یک نماینده مجلس ارتجاع، صادق لاریجانی را از عواقب متهم شدن "نظام" به نقض حقوق بشر "به خاطر تعداد انگشت شمار زندانی سیاسی" برحذر داشت. محمدعلی ابطحی نیز برخورد قوه قضاییه با آرش صادقی را "نشانه ضعف حاکمیت" توصیف کرد. یکی دو نماینده دیگر هم در همین زمینه لب به سخن گشودند. نتیجه آنکه قوه قضاییه وثیقه های ۵۰۰ میلیون تومانی و ۶۰۰ میلیون تومانی برای مرخصی درمانی صادر کرد.

آنچه در این مدت بیرون از زندان رخ داد، مهمترین مشخصه اش تاثیرات حتمی فعالیتهای مشترک عدالت خواهان و کنشگران بر گوش کر جمهوری اسلامی بود. آنها تلاش کردند تا مقاومت را بشکنند، ما را خسته از پیگیری کنند و میخ محکم ستمگری خود را بر زمین زندان بکوبند، اما سرانجام نه از روی خواست بلکه به اجبار دست به اقدام زدند.

از سوی دیگر، به کسانی که مقاومت را بیهوده می شمارند باید گفته می شد که زندانیان سیاسی با محکومیتهای ناعادلانه و طولانی حاضر نیستند عمر خود را در سکوت و خاموشی در زندانها بگذرانند و به هر طریق که خود مایل هستند باید اعتراض کنند و وظیفه ما تنها پشتیبانی از آنهاست.

برای رهایی علی شریعتی، سعید شیرزاد و دیگر زندانیان در اعتصاب غذا همچنان بکوشیم. همه زندانیان سیاسی باید آزاد گردند، بدون قید و بدون شرط! 

 

 

بازگشت به صفحه نخست