آدینه 13 فروردین
دنیای فردا نه موشک پرانی و نه گفتمان به سبک رفسنجانی

زینت میرهاشمی

بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ولایت فقیه در روز پنجشنبه 12 فروردین، یک روز بعد از سخن پراکنی خامنه ای در رابطه با توئیت رفسنجانی، نمایی از برباد رفتن تاج و تحت ولی فقیه را برملا می کند.
تمامی کدهای خامنه ای و مزدوران او از عواقب نافرجام برجام حکایت دارد. بیانیه ستاد فوق در رابطه با دوره پسا برجام هشدار می دهد و خطر رخنه به صخره سخت نظام از طریق دل دادگان به کدخدای پوشالی غرب را گوشزد می کند.
پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در کیهان، به درستی برجام را یکی از تلخ ترین رخدادهای سال 94 برای رژیمش دانسته و به چند وعده نسیه به عنوان دستاورد برجام اشاره می کند.
واکنش تعدادی از پایوران رژیم و ادعای نزدیکان رفسنجانی به تغییر جمله او در توئیت وی، فضایی از جدال باندهای در دوره پس لرزه های برجام را برجسته می کند.
تویئت رفسنجانی مبنی بر این که دنیای فردا ، دنیای گفتمانهاست، نه موشکها و واکنش تند خامنه ای و تاکید بر تاثیرگزاری رژیم ولایت فقیه مجهز به موشک در منطقه بحران درون هرم قدرت را برملا می کند و نه قدرت ولی فقیه را.
موضع ظریف در تایید حرف خامنه ای، تولید انبوه موشک به دستور روحانی و مانورهای موشکها در آینده و تحریمهای مربوط به موشک پرانی، جدالهای باندهای حکومتی را وارد دور جدیدی کرده و شکاف در بالا را بیشتر خواهد کرد.
اما دنیای فردا برای مردم ایران به وسیله هیچ یک از باندهای درون رژیم ساخته نمی شود. فردای مردم خارج از جدالهای حکومتی رقم خواهد خورد.

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست