فراسوی خبر آدینه 14 آبان

 

تلخی زهر اتمی در تظاهرات 13 آبان

زینت میرهاشمی

 

روز پنجشنبه 13 آبان، برای سی و هفتمین بار، جلوه ای از جنگ طلبی رژیم در تظاهرات بسیجیان با آتش زدن پرچمهای آمریکا، انگلیس و اسرائیل نشان داده شد. راهپیمایی امسال ذوب شدگان در ولایت با سالهای پیش متفاوت بود. تلخی زهر اتمی و هراس از خوردن زهرهای دیگر در شعارهای شرکت کنندگان به خوبی دیده می شد.

 

هدف شعارهای مرگ بر این و مرگ بر آن و آتش زدن پرچم کشورهای دیگر، سیاست ولی فقیه برای حفظ بدنه سپاه و بسیج و در عین حال قدرتنمایی برای مزدوران غیر ایرانی ولی فقیه است. با گذشت هر سال از این نمایش به تعداد پشیمانان از حمله به سفارت آمریکا و گروگان گرفتن دیپلماتهای آمریکایی افزوده می شود. علی مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع، طولانی شدن اشغال سفارت آمریکا را باعث نشان دادن چهره ای داعشی از رژیم دانست.

 

سخن پراکنی خامنه ای در سالگرد گروگانگیری، انعکاس شدت گیری بحران در هرم قدرت است. اعتراف وی به این بحران، نشانه عجز و ناتوانی ولی فقیه در غلبه بر بحران حکومتی است. خامنه ای تعدادی از پایوران رژیم را پشیمان، از نفس افتاده و دنیاطلب خطاب کرد و گفت آنها می کوشند تا آمریکا ستیزی خمینی را بی منطق و از سر لجبازی معرفی کنند. حرف وی دقیقاً فضای موجود را نشان می دهد که تمامی اقدامات خمینی قدم به قدم زیر سوال می رود.

 

صحبتهای پاسدار سلامی، در راهپیمایی دلواپسان در روز پنجشنبه اعتراف به دخالتهای جنگ طلبانه رژیم در منطقه و سرکوب در داخل برای حفظ نظام پوسیده ولایت فقیه است. وی گفت: امروز اگر در سوریه، لبنان، عراق و یمن به مسلمانان کمک می کنیم در واقع تهدیدها را از مرزهای خودمان و مرزهای سایر کشورهای مسلمان دور می کنیم. آن تهدیدی که سرکرده سپاه از آن بیم دارد، مردم ایران هستند که آزادی را برای همه کشورها می خواهند و دخالتهای رژیم در سایر کشورها را علیه مردم آن کشورها و عامل گسترش بنیادگرایی می دانند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست