فراسوی خبر چهارشنبه 14 بهمن

 

زندانی کردن کارگران مس خاتون آباد یک اقدام ننگین

زینت میرهاشمی

 

کارگران زندانی مس خاتون آباد با گذشت یک هفته همچنان در سیاهچالهای رژیم اسیرند و خانواده های آنان به دستگیری و بی اطلاعی از وضعیت آنها اعتراض دارند.

در سالهای قبل نیز کارگران مجتمع صنعتی خاتون آباد مورد مهر نیروهای سرکوبگر رژیم قرار گرفته و برخی از آنها بر اثر تیراندازی ماموران حان شان را از دست دادند.

 

کارگران آزمون استخدامی را تهدید امنیت شغلی خود می دانند و اخراج 130 کارگر این مجنمع دلیل واضح ادعای برحق کارگران است. در اعتراض به برگزاری آزمون استخدامی، بیش از 150 کارگر این واحد تولیدی همراه با خانواده های خود دست به اعتراض و تحصن زده و روز سه شنبه 6 بهمن، 28 کارگر از میان کارگران معترض دستگیر شدند. وکیل کارگران زندانی در مورد وضعیت بهداشتی این کارگران گفت که 60 درصد کارگران خاتون آباد مشکل ریوی دارند که این مشکل به دلیل آلودگی محیط زیست این منطقه و عدم رعایت استانداردهای بین المللی و بهداشتی برای نیروی کار است.

 

قراردادن کارگران با سابقه کار طولانی در مجتمع صنعتی خاتون آباد در برابر آزمون جدید برای استخدام مجدد ، بهانه ای برای اخراج و بیکار سازی کارگران و جایگزینی آنها با کارگران شرکتهای پیمانی و غیر بومی شده است. این نوع اخراجها و بیکار سازیها البته جدید نیست و یکی از بی رحمانه ترین شگردهای مدیران این واحدها برای اخراج کارگران بومی است. بک نمونه دیگر، به قتل رساندن یکی از ساکنان روستای شهرویی در شهرستان بهبهان در 24 آدر سال جاری است که در اعتراض روستائیان این منطقعه شرکت کرده بود.

 

بازداشت کارگران زحمتکش خاتون آباد محکوم است. خواست آنها برای برخورداری از کار برحق است. بیکار سازی نیروهای بومی و محلی اعمال ستم مضاعف برای نیروی کار و مردم محروم این منطقه است. 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست