فراسوی خبر پنجشنبه ۱۴ بهمن

 

موج سواری برای فاجعه آفرینان ممنوع!

زینت میرهاشمی

 

بی کفایتی حکومت فاسد در برابر رویدادهای دو هفته اخیر، از آتش سوزی در ساختمان پلاسکو، خرابی خانه های مردم در سیستان و بلوچستان، قربانی شدن کولبران در زیر آوار بهمن، تا شلاق به روزنامه نگاران و اعدامهای روزمره را می توان از خلال سخنان پایوران حکومت بهتر دید. سخن پراکنی فریبکارانه و دروغ گویی حسن روحانی در برابر اقدامات و هیاهوی ترامپ، یک نمونه از بی تدبیری سران حکومت است. این گونه مواضع نه تنها به نفع ایرانیان در هیچ کجای دنیا نیست، بلکه سرپوشی بر تمام جنایتها و آسیبهایی است که رژیم بر مردم ایران تحمیل می کند.

 

حسن روحانی روز چهارشنبه ۱۳ بهمن در موج به راه افتاده در رابطه با منع صدور ویزا برای شهروندان تعدادی از کشورها از جانب ترامپ، این کار را ایجاد دیوار حائل و تبعیض غلط و ناروا توصیف کرد.

اگر چه اقدام ترامپ، نژادپرستانه و تقسیم انسانها و یا کشورها بر مبنای خیر و شر است و تفاوتی بین رژیم تروریست حاکم بر ایران در این تصمیم ضد انسانی وجود ندارد، اما پایوران جمهوری اسلامی که خود تجسم کامل تبعیض و ستم هستند، نمی توانند خود را مدافع مردم نشان دهند. بر این اساس چگونگی برخورد با دستورات ترامپ نباید ذره ای به سود رژیمهای تروریست و حامیان آن تمام شود. به عبارتی نباید اجازه داد رژیمهای تروریست بر موج اعتراضی سوار شوند.

 

حسن روحانی حرفهایی می زند که حتا یک جمله آن در جمهوری اسلامی رعایت نمی شود. شمار افزایش یابنده زندانیان سیاسی، تبعیض قومی، ملی و دینی در ایران بیداد می کند. روحانی بی شرمانه به ترامپ نصیحت می کند که دوران دیوار کشی بین ملتها برای ایجاد فاصله گذشته است. وی و کسانی که امروز در کنار دروغگویان سینه چاک می کنند و زمان ایجاد دیوار بین ملتها را سپری شده می دانند چرا بر تبعیضهای مذهبی و ملی در ایران اعتراض نمی کنند. وجود ایرانیهای دو تابعیتی در زندان با اتهام ساختگی  جاسوسی را روحانی چگونه پاسخ می دهد.

 

برخورد حکومتیان به کارگران کولبر، کشتار آنان و کشتار اسبها و قاطرهای آنان چیزی جز بربریت نیست. شکل کار کولبران نمادی از کار در دوران بربریت است که در زمان رژیم ولایت فقیه بیش از هر زمان گسترش یافته است. از طرفی دیگر خشونت حکومتی نسبت به آنان بیش از هر زمان نهادینه شده است. به جای ایجاد کار برای این مردم محروم در مناطق مرزی، گلوله نصیب آنان می شود، زیر آوار بهمن قربانی می شوند و یا در فرار از دست ماموران به دره پرتاب می شوند.

صدور بیانیه 220 مجلس نشین در رابطه با ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور به ویژه در حوزه صنعت موشکی یا استراتژی دفاعی در پی دستور روحانی، تاکیدی بر بی ارزش بودن امنیت کار، جان و زندگی مردم ایران است. تاکیدی بر جدایی کامل بین امنیت حکومتیان و سرنوشت مردم است.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست