فراسوی خبر آدینه 14 اسفند

 

اعتراف به بتن ریزی کردن اصل ولایت فقیه

زینت میرهاشمی

 

ولایت مطلقه فقیه و اتحاد کشورهای اسلامی بر محوریت ولی فقیه، دو ستون اصلی تفکر خمینی بود که در قیام 88 از تنفر پنهان مردمی به سطح آمد. دادن شعارهای صریح و مشخص مرگ بر اصل ولایت فقیه و نه غزه، نه لبنان توسط مردم دقیقا همین دو ستون اصلی تفکر خمینی را مورد حمله قرار داد.

چنین است که تکرار قیام مردمی همواره بر فراز کاخ خامنه ای چون شبحی در حرکت است و کابوس فتنه او را رها نمی کند. بازتاب این حال و هوای ولی فقیه، در هرم قدرت موجب آن شده که یاران و همکیشان گذشته و سرنشینان مشترک کشتی به گِل نشسته نظام همدیگر را دشمن، انگلیسی و فتنه گر خطاب کنند.

 

گذری بر سخن پراکنیهای پایوران رژیم در جدال باندهای در قدرت، بر تشدید جدال بر سر سهمگیری بیشتر در قدرت تاکید می گذارد.

حرفهای پاسدار سعید قاسمی در رابطه با بتون کردن تفکر خمینی بر همین مبنا است. این سرکرده سپاه در دوران جنگ با عراق، روز پنجشنبه 13 اسفند از دفن تفکرات خمینی اظهار نگرانی کرد. وی گفت:با روندی که در این 37 ساله پیش رفته ایم تا یک دهه دیگر چیزی از تفکرات امام راحل باقی نخواهد ماند و همان طور که به راحتی دستاوردها را بتن کردند تفکر امام را هم بتن می کنند.

سرکرده کل سپاه پاسداران، پاسدار عزیز جعفری روز پنجشنبه 13 اسفند به صدور ارتجاع و دامن زدن به جنگ اعتراف کرد و گفت؛ دشمن نمی تواند جلوی مقاومت اسلامی و صدور انقلاب را بگیرد. وی همچنین اعتراف کرد که عده ای اصل ولایت فقیه را قبول نداشته و عواملی هستند که در داخل کشور علیه انقلاب اقداماتی را انجام می دهند.

بعد از زهر اتمی، زهر حقوق بشر و قطع دستان رژیم در سوریه، عراق، یمن و لبنان  یکی از چشم اندازها است که در این صورت قطع دخالتهای رژیم در منطقه همان بتن کردن صدور ارتجاع و بنیادگرایی ولایت فقیه خواهد بود.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست