فراسوی خبر آدینه 14 خرداد

 

خنده های چندش آور ظریف و شلاق بر پیکر کارگران و جوانان

زینت میرهاشمی

 

حرفهای کمدی محمد جواد ظریف، از اعضای دولت کلیددار در تور مسافرتی اش به استکهلم، دست کمی از حرفهای احمدی نژاد نداشت. صحبتهای او در زمینه برگزاری آزادترین انتخابات و موضوع حقوق بشر، پیوند سیاسی وی با احمدی نژاد را تداعی می کند.

ظریف در سخن پراکنی خود در مرکز مطالعات بین المللی صلح در استکهلم، مداخله نظامی رژیمش در سوریه، عراق و... را در حد مستشاران نظامی همراه با داستان سرایی توجیه کرد. داستانسرایی از نوع آخوندی او در مورد سوال نقض حقوق بشر اوج وقاحت او را نشان داد. او مدعی شد بدترین دشمن حقوق بشر، استفاده سیاسی از این موضوع برای رسیدن به اهداف سیاسی است. ظریف خوب می داند که همه رفتار رژیم چه در عرصه داخلی با سرکوبهای گسترده و چه در عرصه جهانی و منطقه ای دقیقا سیاسی است. اما او وقتی به موضوع حقوق بشر می رسد با خنده های وقیحانه و چندش آورش، موضوع را سیاسی می داند.

شلاق زدن 17 کارگر معدن طلای آق دره، شلاق زدن 35 دانشجوی دستگیر شده در جشن فارغ التحصیلی در قزوین که موجی از تنفر در ایران و سراسر جهان ایجاد کرد، دقیقا برای حفظ نظام و بنابرین سیاسی است.

علیرغم محکومیت جهانی در رابطه با حکم غیر انسانی و متحجرانه شلاق، رژیم ولایت فقیه همچنان بر ادامه این روش قرون وسطایی ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری هرانا، برای 26 نفر از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز و معترضان به برنامه فتیله از سوی دادگستری تبریز، حکم شلاق و جربمه نقدی صادر شد. جرم این افراد مشارکت در اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق ایجاد هیاهو و جنجال تعیین شده است.

غیر قانونی اعلام کردن هر گونه اعتراض و گردهمایی به بهانه اخلال در نظم و ... و صادر کردن حکم شلاق از شیوه های سرکوبگرانه و متحجرانه رژیم ولایت فقیه است که با قانون نهادینه و با توجه به شرایط در ابعاد مختلف به کار می رود. در دوران دولت کلید دار این شیوه به صورت جمعی در روزهای اخیر به کار برده شده که در نوع خود بی سابقه است. شلاق گروهی و علنی برای رعب و وحشت و قبرستانی کردن جامعه است.

غلامحسین اژه ای سخنگوی قوه قضائیه رژیم که از جلادان معروف خامنه ای است، از اجرای سریع حکم شلاق در مورد 35 جوان دانشجو دفاع کرده و گفت که تشریفات قانونی در رابطه با حکم آنها رعایت شده است.

محمد جواد ظریف که روز پنجشنبه 13 خرداد در استکهلم اعلام کرد که حاضر است با اروپا وارد گفتگو شود، اما دو طرفه. او قصدی جز فروش بدنهای زخمی و شلاق خورده دانشجویان، کارگران و جوانان در برابر پیشنهادهای مالی و اقتصادی شیرین ندارد. تا روزی که داغ و درفش و شلاق و زندان برجاست، مدافعان حقوق بشر در همه جا صدای به بندکشیدگان خواهند بود و خنده های ظریف در مجامع بین المللی را بر وی تلخ خواهند کرد.

 

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست