فراسوی خبر سه شنبه 14 مهر

 

رابطه خامنه ای با اتوبوس داش غلام

 

زینت میرهاشمی

 

رویدادهای روزهای یکشنبه 12 و دوشنبه 13 مهر در مجلس رژیم پیرامون اجرایی شدن برجام و تشبیه طرح مجلس نشینان به اتوبوس داش غلام، از طرف حسین شریعتمداری، نماینده ولی فقیه در کیهان، ناتوانی خامنه ای در مدیریت اثرات جام زهر را نشان می دهد.

 

روز دوشنبه 13 مهر، حسن روحانی برجام را دستاورد بی سابقه طی 100 سال اخیر در جهان دانست و از کسانی که برجام را زیر سوال می برند سوال کرد که به نفع چه کسی حرکت می کنند؟. حسین شریعتمداری در همین روز در مقاله ای در کیهان خامنه ای، توافق وین را یک سند ضد ملی و فاجعه آفرین اعلام کرد و نوشت: روح مرحوم داش غلام شاد که اتوبوس خودش را بزک می کرد. مخاطب این گفته شریعتمداری، اگر آن را جدی تلقی کنیم و اگر او را نادان ندانیم، کسی جز ولی فقیه نمی تواند باشد. چرا که برای همگان روشن است که توافق وین بدون تایید کامل خامنه ای به سرانجام نمی رسید. همین که خامنه ای مساله برجام را به مَجاری قانونی مُحَوَل کرد و همین که بارها اعلام شده که شورای امنیت عالی رژیم برجام را تایید کرده، نشان می دهد که داش غلام کسی جز مقام معظم نیست.

 

طرح مجلس نشینان با عنوان اقدام متناسب و متقابل ایران در اجرای برجام که در روز دوشنبه 13 مهر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس رژیم تصویب و در همین روز در مجلس رژیم به تصویب رسید، شرطهایی را مطرح می کند که محتوی جام زهر دست نخورده باقی بماند و برای همین حسین شریعتمداری این مصوبه را کلیات ابولبقاء می داند.

در رویدادی دیگر، دست دادن ظریف با اوباما، سوژه تَجمع دلواپسان در برابر مجلس شد. اما این تجمع فرمایشی آن چنان بی رونق بود که ولی فقیه مجبور شد از خیر آن بگذرد.

جدال دو جبهه دلواپسان و دلدادگان نشان از بحران عمیق حکومتی و واکنش ضعف ولی فقیه در مدیریت پس لرزه های جام زهر اتمی است.

 

 

 

 

بازگشت به صفحه نخست