فراسوی خبر چهارشنبه 14 مهر

 

ادعاهای دولت روحانی همراه با افزایش بیکاری

زینت میرهاشمی

 

ادعای معاون روحانی مبنی بر نجات بیش از 10 هزار واحد صنعتی در سراسر کشور و حرفهای رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در مورد بیکاری را با صحبتهای نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران جمع ببندیم، واقعیت اقتصاد مقاومتی، خود را نشان می دهد.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، علی سعیدی، در حالی که خامنه ای را همپایه رسول الله و امامان معصوم دانست، اقتصاد مقاومتی مورد نظر ولی فقیه را فلسفه ای تشریح کرد که همه نمی توانند آن را بفهمند. این آخوند مرتجع گفت ولی فقیه در مسائل حکومتی حکم صادر می کند و تبعیت از آن مانند تبعیت از حکم رسول الله و امان معصوم است..

معاون اول روحانی در روز سه شنبه 13 مهر گفت:بیش از 10 هزار واحد صنعتی در سراسر کشور با استفاده از تسهیلات بانکی از وضعیت رکود خارج شده اند. بخش عظیمی از تعطیلی واحدهای تولیدی در روند خصوصی سازی، و به بیان دقیق تر شبه دولتی (خصولتی) شدن انجام گرفته است. واحدهای تولیدی دولتی که به رانت خواران، آقازاده ها و خودیها با ارازنترین قیمت سپرده شدند که بسیاری از این واحدها پس از مدتی تعطیل شدند. در سیستم بانکی و فساد اداری و مالی جمهوری اسلامی، معلوم است که چه کسانی استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی هستند و خواهند بود. اسامی برخی از آنها در اختلافهای جناحی از تاریکخانه اشباح به بیرون درز کرده است. راهبرد مورد نطر معاون روحانی، همچنان به روند نابودی واحدهای تولیدی کمک خواهد کرد. از سویی دیگر، نرخ افزایش بیکاری این ادعای کارگزار دولت روحانی را بی معنا می کند.

جلالی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس رژیم گفت:تا سال 1400 افراد بیکار به 11 میلیون نفر می رسد. وی تاکید کرد که بیکاری در برخی از قشرهای جنسی، سِنی و قومیتی در حدود 50 درصد است (مشرق چهارشنبه 7 مهر)

بنا به گزارش ایلنا دوشنبه 12 مهر؛ بر اساس سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی فقط 7 درصد از بیکاران کشور بیمه بیکاری می گیرند. می توان تصور کرد که رشد بیکاری و عدم برخورداری از بیمه های اجتماعی و بیکاری چه تعداد از نیروی کار را به سمت خانه خرابی و نیستی سوق می دهد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست