فراسوی خبر یکشنبه 14 تیر

 

دفاع خامنه ای از اختلاس علمی احمدی نژاد

زینت میرهاشمی

 

استفاده اقوام، آقازاده ها و نزدیکان احمدی نژاد از بورسیه، با استیضاح وزیر علوم دولت روحانی بیشتر افشا شد. این بورسیه بگیران که بدون داشتن صلاحیت علمی صاحب مدرک شده اند، گوشه ای از فساد حکومت در بخش آموزش عالی را نشان می دهد. در تابش اندکی نور به تاریکخانه اسرار رژیم ملاها، لیست 539 تن که مدرکهای قلابی شان را با استفاده از بورسیه های غیر قانونی گرفته اند برملا شد. حفظ اسامی این بورسیه بگیران غیر قانونی در پس ژست بِگَم بِگَم همچنان پنهان و از اسرار نظام محسوب می شود و همه پایوران رژیم به حفظ این اَسرار پایبند هستند.

خامنه ای در سخن پراکنی خود در روز شنبه 13 تیر ماجرای افشا شدن بورسیه های غیر قانونی را یکی از مصداقهای سیاست بازی در دانشگاهها و از غلط ترین کارهای چند سال اخیر شِمرد.

خامنه ای که در تمامی دوران صدارت گُماشته اش (احمدی نژاد) تمام قد از وی دفاع کرد، اینک در برابر افشای گوشه هایی از بخور بخورها، چپاولها و فسادهایی که در دوران احمدی نژاد انجام شده، سکوت پیشه کرده است. بر همین منظر وی ضمن دفاع از فساد علمی دوره احمدی نژاد به کسانی که این موضوع را افشا کرده اند انتقاد کرده که چرا این ماجرا را علنی کرده اند.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست