فراسوی خبر ... پنجشنبه ۱۵ آذر

همبستگی با کارگران اعتصابی گامی بلند در جنبش ضد دیکتاتوری

زینت میرهاشمی

 

همایشهای اعتراضی دانشجویان در نقاط مختلف به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو، همراه با اعلام همبستگی آنان با کارگران اعتصابی فولاد اهواز، گامی مهم در جنبش ضد دیکتاتوری است.  پیوند جنبش دانشجویی با جنبشهای مردمی به ویژه جنبش کارگری، بدون شک می تواند فشار سرکوب فعالان کارگری را به میزانی کم کند.

بر همین منظر رژیم این همبستگی را تاب نیاورده و آتش به اختیاران ولی فقیه زیر پرچم بسیج دانشگاه به گردهمایی همبستگی دانشجویان با کارگران در پلی تکنیک تهران یورش برده و با دانشجویان درگیر شدند.

حضور زنان شجاع در صف مقدم تظاهرات پر شکوه کارگران فولاد اهواز پاسخی محکم به دستگیری سپیده قلیان است.

در شرایط فعلی حرکتهای اعتراضی کارگران به عنوان نقطه فشار همه جانبه برای عادلانه کردن وضعیت نیروی کار، سراسری و پیوسته نیست اما از نظر کیفیت هر حرکت و کمیت حرکتهای اعتراضی بی سابقه است. این حرکتها از نظر کمیت آنقدر پرتعداد شده اند که به خبر روزانه بسیاری از رسانه ها تبدیل شده است.

برخی از حرکتهای اعتراضی طولانی مدت کارگران، با توجه به شعارها و خواسته های شان تبدیل به برگی مهم در جنبش کارگری ایران شده اند. به عنوان مثال، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران فولاد اهواز، کارگران هپکوی اراک، کامیونداران و کشاورزان اصفهان. اینها نمونه هایی از اعتصابهای کارگری هستند که مُهر خود را بر برگهای تاریخ جنبش کارگری می زنند. تسخیر خیابان و راهپیمائیهای کارگران در شهرهای اهواز و شوش، اهمیت این حرکتها و روانشناسی کارگران در امید به تغییر شرایط و گرفتن حق خود برجسته می کند.  شعارها بر مطالبات مشخص استوار است. خواسته های کارگران از نیشکر هفت تپه تا فولاد اهواز خواسه هایی عادلانه و بر حق است. رژیم نه توانایی پاسخ به مطالبات کارگران را دارد و نه می تواند آن را مهار کند.

رژیم با تمامی باندهای مافیای و فاسدش، تولید کننده شرایط بحرانی کار و معیشت است و حل بحران با سرنوشت رژیم گره خورده است. بنابراین این اعتراضها تا پایان جمهوری اسلامی، پایانی ندارد و هر روز گسترده تر خواهد شد.

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست