فراسوی خبر .... پنجشنبه ۱۵ شهریور

 

قیامهای توده ای و تعمیق شکاف در هرم قدرت

زینت میرهاشمی

 

قیامهای سراسری که از دی ماه سال پیش شروع شد و تاکنون بسیاری از مناطق کشور را دربرگرفته، در تعمیق شکاف درون ولایت نقش تعیین کننده داشته است. مردم در کف خیابان تمامی حکومت را نشانه گرفته و در ذهنیت جامعه حکومت بی آینده تصور می شود.

اگر چه همه باندهای حکومت در سنگر ولی فقیه در خوار شمردن قیامهای مردمی وفادار مانده اند اما این قیامها و به ویژه تغییر روانشناسی جامعه تاثیر خود را حتا در نهادهای حکومت گذاشته است.

 

بحران اقتصادی و هرج و مرج در بازار ارز همراه با کاهش بی دنده و ترمز ارزش پول ملی، سرنشینان کشتی حکومت را نه تنها برای حل بحران به هم نزدیک و پیوسته نکرده، بلکه شکاف و تضادهای آنها را بیش از هر زمان افزایش داده است.

به عبارتی این حکومت بیش ار هر هنگام وحدت برای حفظ نظم موجود را از دست داده و بر همین منظر نه اراده ای برای حل بحران اقتصادی دارد و نه توان آن را. بر بستر همین کنش و واکنشها است که سقوط حکومت را بیش از هر کس، خود پاسداران نظام ولایت فقیه احساس کرده اند. این حس و پیش بینی را از جدال باندهای حکومتی در رویارویی با وضعیت موچود می توان دید.

 

خواسته های دو مجلس نشین که از تریبون مجلس ارتجاع مطرح شد، نمایی از این شکاف است. حرفهای پروانه سلحشوری و غلامرضا حیدری، که ضمن انتقاد به عملکرد نهادهای زیر نظر ولی فقیه، سیاستهای رژیم را علت وضعیت فعلی دانستند.

واکنش احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان پیرامون قرار گرفتن ولی فقیه در کانون نفرت مردم، اعترافی به ابعاد تنفر نسبت به خامنه ای است. جنتی می گوید گرفتاری این است که نابسامانیهای مملکت را به پای رهبری می گذارند.

جنتی روز سه شنبه شعار داد ما بر جای خود می مانیم و بر پای خود می ایستیم و تحریم ها را به فرصت بدل می کنیم. این حرفها حتما از طرف خود همقطارانش مورد تمسخر قرار خواهد گرفت.  

 
 

 

بازگشت به صفحه نخست