آدینه 15 آبان

قدرتنمایی پوشالی ولی فقیه علیه ناراضیان

زینت میرهاشمی

به دنبال نوشیدن زهر اتمی، نفوذی به فتنه اضافه شد. دستگیریهای گسترده روزنامه نگاران که در رسانه های اجازه دار کار می کردند و متهم کردن آنها به نفوذی، نشان دهنده فقدان ظرفیت و توان ولی فقیه و سپاه پاسداران برای تحمل کوچکترین مخالفت است. خامنه ای پس از نرمش قهرمانانه که در حقیقت عقب نشینی در مقابل قدرتمداران بود، اکنون از تبدیل شکاف در هرم قدرت به دو قطبی شدن قدرت و امکان بازشدن فضای سیاسی اجتماعی به شدت در هراس است.

حرفهای انصار، دلواپسان و ذوب شدگان در ولایت، در روزهای پیش، همزمان با قطعی شدن برجام و آغاز اجرای آن، نشانه هراس ولی فقیه از چگونگیِ مدیریت لرزه های زهر اتمی است. رژیمی که بیش از سه دهه با شعار مرگ بر آمریکا به خاورمیانه و شمال آفریقا تروریسم و بنیادگرایی صادر کرده و از میان ناراضیان این کشورها عضوگیری کرده است، اکنون که در عمل مشغول مذاکره با آمریکا است، دامنه تاثیر شعار مرگ بر آمریکا را روز به روز محدود تر می بیند. خامنه ای می خواهد هزینه زهر هسته ای و عقب نشینی اش را با موشک باران کمپ لیبرتی، اعدامهای گسترده، دستگیری و شکنجه فعالان اجتماعی و روزنامه نگاران پرداخت کند.

خامنه ای موضوع نفوذ را سَرِ زبان ایادی خود انداخت و سپاه پاسداران از دستگیری اعضای یک شبکه چند لایه نفوذی خبر داد. اعلام دستگیریها از تلویزیون رسمی رژیم و از طرف ماموران اطلاعات سپاه، پیام مشخص و عیان سرکوب و ایجاد رعب است. می خواهند بگویند کسی حق ندارد از برنامه هسته ای، چرایی میلیاردها دلار هزینه و چرایی نوشیدن جام زهر سوال کند و یا مطلبی بنویسد. می خواهند بگویند کسی حق ندارد انتظار کوچکترین گشایش داشته باشد. دیکتاتورها همیشه در مقابل قدرتمندان ضعف نشان می دهند و برای خاموش کردن صدای ناراضیان به زور متوسل می شوند. این سرکوبگری و قدرتنمایی پوشالی هم در لیبرتی و هم زندانهای ایران و در مورد زندانیان سیاسی و روزنامه نگاران به شدت محکوم است.

در رویدادی دیگر رئیس سازمان زندانهای، روز پنجشنبه ، از ورود سالانه 500 هزار نفر به زندانهای کشور و 15 میلیون ورود پرونده به دستگاه قضایی خبر داد. وی گفت بیش از 70 تا 75 درصد زندانیان کسانی هستند که دارای مشکلات اقتصادی بوده و بیشتر آنان از قشر محروم و بدهکار هستند. (منبع ایسنا پنجشنبه 14 آبان)

از طرف دیگر، بر اساس خبر ایلنا، ریس سازمان زندانهای کشور از ساخت 4 زندان جدید در استان مازندران خبر داد. وی کمبود جا برای زندانیان را یک معضل زندانهای کشور دانست. حرفهای وی تاکیدی بر فقیرانه شدن زندانهای عادی و گسترش زندانها همراه با گسترش فقر و تنگدستی است.

 

 

بازگشت به صفحه نخست