فراسوی خبر... دوشنبه ۱۵ آذر

۱۶ آذر روز دانشجو را گرامی بداریم; " دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"

لیلا جدیدی

بار دیگر شانزدهم آذر آمد و سر به سر در قلوب مردم شعله افکند

تنها سه ماه پس از کودتای ننگین ۲۸ مرداد علیه دولت ملی دکتر محمد مصدق، هنگامی که دیکتاتوری حاکم از باده پیروزی سرمست بود، در شانزدهم آذر ۱۳۳۲، دانشجویان آزاده دانشگاه تهران به پا خاستند و در برابر تفنگهای آماده شلیک مزدوران شاه سینه سپر کردند. دانشجویان آزادیخواه و پیشتاز در دانشگاه تهران، با اعتراض شجاعانه خود، مخالفت و اعتراض مردم ایران را نسبت به رژیم کودتا ابراز کردند. در جریان این حرکت اعتراضی، سه تن از دانشجویان قهرمان، قندچی، بزرگ نیا و شریعت رضوی با گلوله مزدوران شاه به شهادت رسیدند. آنان با خون خود، پرچم مقاومت و آزادیخواهی را در دانشگاه های ایران برای همیشه به اهتزاز درآوردند.

اگرچه شانزدهم آذر ۳۲ نقطه عطفی در جنبش دانشجویی بود، ولی آن سرفصل، خود حاصل ده ها سال مقاومت و خیزش فرهیختگان جامعه است که شروعش به انقلاب مشروطه باز می‌ گردد. یک قرن مبارزه در مقابل رژیمهای فاسد شاه و شیخ که در آن دانشگاه همواره مهد مبارزان و گاهواره نسل پیشتاز مبارزه مردم ایران به حساب آمده و طی چهار دهه اخیر، پشتیبان پیشتازان مبارزه دیگر اقشار جامعه و به ویژه زحمتکشان بوده است.

خامنه ای ریاکار مهمترین وظیفه دانشجویان را "گم نکردن هدفشان" که "ضدیت با استکبار، کمک به اتحاد ملی، غالب آمدن بر توطئه ‌ها و بر دشمنیها" یا به زبان دیگر، تلاش برای حفظ نظام توصیف کرده است. اما پاسخ دانشجویان به نظامی که خیانت، جنایت، استبداد، فساد و سرکوب را در سر لوحه دستور کار خود قرار داده، نپذیرفتن و تسلیم نشدن در برابر زور و ستم بوده است. آنها تاکید کرده اند: "دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد"، "دانشگاه زنده است"، "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" و... .

امسال نیز در آستانه این روز که متعلق به جوانان کشور است، از یکسو دولت روحانی فریبکارانه مراسم ساختگی و حکومتی مانند دیگر روزهای تاریخی ازجمله روز کارگر، روز معلم و روز زن، برای روز دانشجو ترتیب داده و سخنرانان حکومتی را برای ایفای این نقش اعزام کرده است. اما در سوی دیگر "بیانیه فراگیر دانشجویان کشور به مناسبت روز دانشجو" است که بیش از شش هزار دانشجو از سیصد دانشگاه تاکنون آن را امضا کرده اند. آنها ضمن تشریح مشکلات دانشجویان از جمله تبعیضهای طبقاتی و جنسیتی، از نابسامانیهای دیگر اقشار جامعه نام برده و با تاکید بر همبستگی اعلام می کنند: "بدون همراهی و پیوند، مقاومت در برابر این سیل بنیان ‌برانداز که هستی دانشجو، کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهدید می‌ کند، غیرممکن می‌ نماید."

روز دانشجو، روز به پا خاستن دانشجویان و همبستگی مردمی به ویژه از سوی فعالان کارگری، فرهنگی، زنان و... می باشد. روز دانشجو، روز حمایت از جوانان و دانشجویان، این آینده سازان ما ایرانیان است. با شما همراه هستیم. 

 

 

بازگشت به صفحه نخست